Nya EU-regler hotar Krav-märkningen

EU vill införa en gemensam märkning av ekologiska varor för att underlätta handeln mellan medlemsländerna. Men i branschen är man orolig för att förslaget i stället bromsar utvecklingen av ekologiska varor.

EU-kommissionen har föreslagit nya regler för ekologisk produktion och hur certifiering och märkning av ekologiska produkter ska gå till. Ordet ekologiskt har redan tidigare varit reglerat så att varor som marknadsförs som ekologiska också uppfyller ett antal kriterier, men nu vill kommissionen göra vissa ändringar i dessa regler. Bland annat vill man införa en tvingande gemensam märkning av ekologiska produkter för hela Europa.

Hård kritik

Förslaget som under våren varit ute på remiss har mött hård kritik från bland annat Krav. En av stötestenarna är hur man hanterar märkning av produkter som uppfyller hårdare regler än EUs. Enligt förslaget får en vara nämligen inte i generella termer hävda att den går längre än kraven i den gemensamma märkningen. I stället måste man på förpackningen beskriva exakt på vilket sätt varan skiljer sig från EU-kraven, exempelvis att skinkan kommer från grisar som fått böka fritt.

Det är dessutom endast produkter som i sin helhet är ekologiska som får märkas som sådana. Tillverkare får inte informera om att färdigrätter exempelvis innehåller ekologiskt odlad potatis.

En annan farhåga är att Krav-märket, i konkurrensen med EU-märket, kommer att försvinna från etablerade produkter.

Hämmar utvecklingen

– Utrymmet på exempelvis en mjölkförpackning är begränsat och det är tveksamt om både EU- och Krav-märket får plats. Eftersom EU-märket är tvingande finns det en risk att Krav-märket försvinner och bara blir kvar på nya produkter som EU inte hunnit certifiera.

Det säger Lena Söderberg, vd för Krav som menar att detta vore förödande för Krav-märket som är etablerat och välkänt bland svenska konsumenter. Även om hon på det stora hela är positiv till en gemensam EU-märkning tror hon inte att utvecklingen av ekologiska produkter vinner på en alltför detaljerad reglering.

– Är det politiker och tjänstemän som ska utveckla den ekologiska produktionen eller producenterna? Det finns en vilja att definiera saker inom EU, som om det finns en exakt formel för vad ekologisk produktion är och inte att det är något som ständigt utvecklas och förbättras, säger Lena Söderberg.

Långt ifrån enighet

Från regeringshåll håller man med om den kritik som Krav och andra organisationer fört fram. Den svenska inställningen är generellt sett positiv till en standard som innebär att man definierar vad ordet ekologisk står för, men man anser att förslaget som det är utformat idag innehåller en hel del frågetecken som inte gynnar ekologisk produktion. När det gäller marknadsföring av privata märken som står för högre krav än EU-märket anser Sverige att det ska räcka med den marknadsföringslag som finns, det vill säga att en produkt inte får skylta med felaktig information. Man vill också att det ska vara möjligt att marknadsföra en produkt som ekologisk även om endast delar av produkten är ekologiskt framställd.

Anders Grönvall på jordbruksdepartementet tror inte att förslaget som det ser ut idag kommer att gå igenom.

– Det finns stora skillnader mellan EU-ländernas uppfattning i den här frågan och jag tror att det är långt kvar innan beslut kan fattas, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.