Nya energimärkningar igenomröstat

Märkningar på hushållsapparater måste snart innehålla mer information om energiförbrukning. Dessutom måste informationen finnas med i reklam. Det har EU-parlamentet klubbat igenom.

Nya energimärkningar igenomröstat

Idag måste tillverkare av hushållsapparater som tvättmaskiner och kylskåp uppge den årliga energiförbrukningen oberoende av om varan tillhör bästa eller sämsta energiklass. Beroende av produkt ska märkningen också visa vattenförbrukning, bullernivå och värmeeffekt.

Med de nya reglerna kommer märkningssystemet att göra plats för tre nya energiklasser. Tanken är att spegla de teknologiska framstegen. Det totala antalet klasser förblir dock sju stycken.

Ny skala

Den nuvarande skalan från A till G kan i framtiden utvecklas som följer: Om en ny vara får klassen A+, försvinner klassen G och F blir sämsta energiklass. Om en ny vara får klassen A++, försvinner klassen F och E blir sämsta energiklass. Om en ny vara får klassen A+++, försvinner klassen E och D blir sämsta energiklass.

Färgsystemet, från mörkgrönt för energisnålt till rött för energislösande kommer att justeras i takt med dessa förändringar så att bästa energiklass alltid är mörkgrön och sämsta alltid röd.

Energiklasserna och exakt vilka varugrupper som ska omfattas kommer att fastställas av en arbetsgrupp på EU-kommissionen.

Måste anges i reklam

All reklam som nämner energiförbrukning eller pris på en speciell hushållsapparat måste även ange produktens energiklass. Detta ska hjälpa konsumenterna att fatta beslut utifrån energianvändning. Liknande regler ska även gälla för tekniskt reklammaterial.

I framtiden ska energimärkningen finnas på energiförbrukande produkter som kylrum, frysdiskar och motorer.

När EUs officiella tidning har publicerat direktivet har EU-länderna ett år på sig att anpassa sina nationella lagar till de nya reglerna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.