Ny vägledning till miljöbalken

Juridik Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till hänsynsreglerna i miljöbalken. Vägledningen ska framför allt hjälpa den som jobbar med prövning och tillsyn, men är också till nytta för den som vill söka tillstånd.

Ny vägledning till miljöbalken
Nu finns en guide till miljöbalkens andra kapitel. Foto: StockAdobe

I miljöbalkens andra kapitel finns grundläggande principer, som försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. Men det är inte alltid så enkelt att förstå vad lagtexten egentligen innebär och hur den tolkas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Gratis webbverktyg med exempel

Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett webbverktyg som går igenom kapitlet. Här finns också exempel på domar, både från Mark- och Miljööverdomstolen och från andra instanser. Naturvårdsverket redogör också för hur myndigheten själv resonerar och tar ställning.

Tanken med vägledningen är att underlätta för tillsyns- och prövningsmyndigheter. Men den kan också användas av den som vill söka tillstånd, det blir helt enkelt lättare att kolla upp hur lagtexten har tolkats tidigare.

Exempel på domslut

Ett exempel är försiktighetsprincipen. I vägledningen får man först veta mer om vad principen egentligen innehåller, till exempel att det räcker att det finns en risk för skada eller olägenhet. Sedan går guiden igenom vad ”olägenhet för människors hälsa” betyder, och vad skada och olägenhet för miljön innebär. Det framgår att prövningen först tar ställning till om verksamheten överhuvudtaget kan tillåtas, och i steg två om det behövs någon form av kompensation.

Sist i varje avsnitt finns exempel på domslut. I det här fallet har Naturvårdsverket valt ut en dom om krav på ljudutredning. Enligt domslutet skulle verksamhetsutredaren göra en ljudutredning eftersom det fanns risk för att en olägenhet skulle kunna uppkomma.

Vägledningen finns här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.