Ny vägledning för utvinningsindustrin

EU-kommissionen har publicerat nya riktlinjer för utvinningsindustrier som verkar i skyddade naturområden.

I ett pressmeddelande skriver kommissionen att den ökade efterfrågan på värdefulla råmaterial gör att tillgången på mark för utvinning av mineraler blir allt viktigare. Vissa mineraler hittas inom Natura 2000-områden.

EU-kommissionen har därför publicerat en ny vägledning för utvinningsindustrier som verkar i skyddade naturområden. I den beskrivs bland annat hur utvinningen kan påverka natur och biologisk mångfald och hur de effekterna kan minskas genom strategisk planering och grundlig utvärdering av nya projekt.

Vägledningen hittar du här:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/sustainable-supply/index_en.htm

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.