Ny upptäckt kan förbättra företagens arbete mot illegal avverkning

Biologisk mångfald Mer än hälften av avverkningen av tropiska träslag bedöms vara illegal, vilket hotar flera av världens viktigaste ekosystem. Men nu har forskare vid Göteborgs universitet gjort en ny upptäckt som kan spåra var timret har blivit hugget.

Ny upptäckt kan förbättra företagens arbete mot illegal avverkning
Forskare vid Göteborgs universitet har hittat en ny metod som kan spåra illegal avskogning. Foto: Adobe Stock.

Upptäckten baseras på att träd som växer påverkas av sin omgivning. Faktorer som miljöföroreningar, klimatet och kvaliteten på jorden sätter sin prägel på trädet, vilket forskarna från Göteborgs universitet har undersökt.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Plants, har forskarna samlat in 900 trädprover av arterna ek, björk, tall och bok från 11 östeuropeiska länder. Genom att därefter analysera och jämföra virket kan forskarna ange växtplatsen inom 20 mils radie.

– Det är viktigt att skydda skogar med hög biodiversitet från illegal avverkning. Genom att kunna spåra ursprunget av timret kan vi bekämpa detta, säger Jakub Truszkowski, forskare i beräkningsbiologi vid Göteborgs universitet, i en kommentar.

Studien har fokuserat på Östeuropa, då Rysslands anfallskrig mot Ukraina satt ljus på problematiken kring illegal timmerhandel. Enligt Jakub Truszkowski delfinansierar den illegala timmerimporten Rysslands krig.

– Ryskt timmer fortsätter att exporteras till EU och USA trots införda sanktioner, genom att timrets ursprung förvanskas, kommenterar han.

Men metoden kan komma till nytta över hela världen, då illegal avskogning står för hälften av avverkningen av tropiska trädart och hotar världens biologiska mångfald. Jakub Truszkowski understryker att metoden fortfarande är under utveckling.

– Metoden behöver förfinas för att vi ska kunna ytterligare öka säkerheten och noggrannheten i våra förutsägelser. Den är fortfarande under utveckling och blir bättre ju mer data vi får till oss, avslutar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.