Ny tilldelning i utsläppshandeln

Regeringens har beslutat att ändra förordningen om handel med utsläppsrätter. Ändringen gäller tilldelningen av utsläppsrätter till svenska företag under handelsperioden 2008 till 2012.

– Vi minskar nu tilldelningen av utsläppsrätter. Det uppfyller kommissionens beslut om fördelningplan och är helt i linje med regeringens ambition att minska utsläppen, uppger miljöminister Andreas Carlgren.

Antalet utsläppsrätter som tilldelas företagen sänks från 24,9 miljoner ton till 22,5 miljoner ton årligen jämfört med den fördelningsplan som den förra regeringen lämnade till Europeiska kommissionen. Nedskärningen uppgår till cirka en tiondel.

De ändrade reglerna för utsläppshandeln bygger på de principer som fastslagits av riksdagen, bland annat att tilldelningen till befintliga anläggningar inom energisektorn bör vara mer restriktiv än tilldelningen till anläggningar i övriga sektorer, uppger regeringen.

Regeringen har beslutat att befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn inte kommer att tilldelas några utsläppsrätter för handelsperioden. Det innebär att befintliga anläggningar inom energisektorn helt hänvisas till marknaden för att köpa utsläppsrätter som motsvarar utsläppen.

Anläggningar med bränslerelaterade utsläpp inom industrin får en något minskad tilldelning jämfört med tidigare och skärs ned proportionellt för att nå den beslutade minskningen.

Tilldelningen till nya deltagare i handelssystemet påverkas inte av nedskärningen.

Den ändrade förordningen reglerar också i vilken omfattning företagen får använda utsläppskrediter från klimatprojekt utanför Sveriges gränser inom ramen för handelssystemet, det vill säga JI- och CDM-projekt. Utrymmet har sänkts från 20 procent till 10 procent av den totala tilldelningen.

Utsläppshandeln omfattar cirka 700 anläggningar och 40 procent av svenska koldioxidutsläppen.

Regeringens beslut kritiseras av miljöpartiet.

– Regeringen säger att Sverige ska gå före i klimatpolitiken, men det här är istället en signal om att det är fritt fram för mer fossilenergi. Det är en belöning för dem satsar på nya fossila kraftverk, som Göteborg Energi och Eon i Malmö, som tillsammans kommer att öka de svenska utsläppen med 2 miljoner ton koldioxid per år, konstaterar Per Bolund, miljöpartistisk riksdagsledamot i näringsutskottet och fortsätter:

– Beslutet är ett svek mot Sveriges klimatmål, men också mot basindustrin som kunde fått utsläppsrätterna istället. En regering som tar klimatfrågorna på allvar och värnar den tunga industrin skulle naturligtvis i första hand ha tagit bort utsläppsrätterna från ny fossil energi, säger Per Bolund.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter