Ny tensid gör biltvättar miljövänligare

Med en bättre kemiskt designad tensid ska biltvättarna bli mer miljövänliga. Det är Ytkemiska Institutet i Stockholm, YKI, som har utveckla en tensid som kan komma att göra det enklare att avskilja skadliga kolväten från biltvättarnas spillvatten.

Biltvättar använder ytaktiva ämnen, tensider, och kolvätebaserade avfettningsmedel för att lösa upp smutsen på bilarna ordentligt. Ett problem är dock att när tensiderna blandas med avfettningsmedel och vatten så uppstår svårigheter att avskilja de miljöskadliga kolvätena ur den uppkomna blandningen efter tvätt. Problemet är störst vintertid då belastningen är som högst på biltvättarna och mycket avfettningsmedel används. Då hinner helt enkelt inte kolvätena att separeras i de spilltankar på cirka tio kubikmeter som finns vid varje godkänd biltvätt.

– Vid hög belastning emulgerar tensiderna och kolvätena så att små oljedroppar bildas. Normalt ska kolvätena flyta upp till ytan i oljeavskiljaren och sedan tas om hand och skickas till destruering. Nu sker detta inte fullt ut på grund av den stabila emulsionen med små oljedroppar, berättar projektledaren Martin Andersson på YKI. Man kan beskriva det som en mjölkig lösning där oljan inte flyter upp.

Drabbar miljön

Effekten av den höga belastningen kan bli att stora mängder kolväten släpps ut med spillvattnet. Gränsvärdet ligger på 5 gram kolväte per bil, men nivåerna kan hamna högre upp än detta vid hög belastning vintertid om inte tvätthallen stängs tillfälligt så att systemet får återhämta sig.

En kompromiss som gjorts för att delvis lösa problemet är att använda snabbseparerande tensider, men nackdelen här är att rengöringseffekten blir sämre. För att lösa problemet har där YKI fått uppdraget av bilvårdsproduktföretaget A Clean Partner i Alingsås att utveckla avfettningsmedel med bättre egenskaper.

Förtvålningsprocess

Den produkt som nu håller på att utvecklas innehåller en labil tensid som kan bryta ner sig själv. Så kallade klyvbara tensider är i och för sig inget nytt, men det nya här är hur processen ska kunna sätts igång när man vill och att nedbrytningen sedan förhoppningsvis ska kunna ske utan tillsatser.

– Vi arbetar med en stabil tensid-prokurator som till sin kemiska uppbyggnad är en ester, berättar Martin Andersson. Estrar kan förtvålas och vår tensid-prokurator omvandlas till en labil tensid när den förtvålas.

Tanken är att man ska kunna starta förtvålningsprocessen när polletten stoppas in i biltvätten och därmed erhålla ett miljövänligt och väl fungerande avfettningsmedel. Målet är sedan att tensiden ska vara nedbruten inom två timmar. Den kommer då att vara uppdelad i en del som gillar vatten och som bildar vätekarbonatjoner, en förening som är ofarlig och finns i våra insjöar. Den andra delen av tensiden är oljelik och bildar en godkänd livsmedelstillsats. Effekten av processen är att de farliga kolväten tas om hand och att tensiden i avfettningsmedlet bildar två helt ofarliga ämnen.

Försöken ser mycket lovande ut och man räknar vara klara med förförsöken i september.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.