Ny teknologi får träfiber att likna plast

Sustaintech Ett svenskt start-up-företag har uppfunnit en ny teknologi som modifierar träfiber så att de får ett antal plastlika egenskaper. Grundaren Eric Zhang drömmer om att printa ett hus av materialet.

Ny teknologi får träfiber att likna plast
Grundaren Eric Zhang och de modifierade, plastik fiberna.

Genom att kemiskt modifiera träfibrer har startup-företaget Fiber Tech lyckats skapa ett träbaserat material, FibraQ, som kan blandas med bioplast eller återvunnen plast för att ersätta ny fossilplast, med kraftigt minskat klimatavtryck som resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Eric Zhang, grundare och vd på Biofiber Tech, har forskat inom träkemi på KTH och arbetat i många år inom massa- och pappersindustrin. Att ge träfiber plastlika egenskaper var något han började fundera kring då han under ett antal år arbetade i Asien där problemen med plast och plastavfall är omfattande och där mycket plastavfall går direkt ut i haven.

– Jag började fundera på hur träfiber skulle kunna ersätta plast. Plast är ett fantastiskt material som har enormt många tillämpningsområden. Jag insåg efter ett tag att träfiber måste modifieras för att verkligen kunna ersätta plast. Träfibrerna måste helt enkelt bli mer plastlika för att få fler användningsområden. Därför började vi utveckla det nya materialet, berättar han.

Fiberna blir vattenavstötande

Den patenterade processen bakom FibraQ gör cellulosafiber och träfiber hydrofobiska, det vill säga vattenavstötande, precis som vanlig plast. Materialet levereras i pellets som kan blandas med bioplast eller återvunnen plast. Det nya träbaserade plastmaterialet kan sedan formas som vanlig plast. Enligt Eric Zhang har den träbaserade plasten ett betydligt lägre klimatavtryck än vanlig fossil plast. Inte minst för att materialet binder koldioxid i de träfiber som används.

Just att materialet binder koldioxid är enligt Eric Zhang extra viktigt då materialet främst är utvecklat för att användas i långlivade produkter.

– Vi arbetar inte med kortlivade produkter som livsmedelsförpackningar, plastpåsar eller andra engångsprodukter. Dels för att det inte finns några egentliga miljövinster med att binda koldioxid i kortlivade produkter av engångsplast. Ju längre koldioxiden binds i produkten desto bättre är det för klimatet och miljön. Men också för att själva materialegenskaperna i engångsplast ställer särskilda krav som inte passar vårt material.

Vilka är de viktigaste tillämpningsområdena för materialet?

– Det som är unikt med vårt material är att vi har modifierat träfibern så att det lätt kan blandas ihop med många sorters plast.

Vad gäller specifika produkter säger Eric Zhang att materialet är mest lämpat till produkter som framställs med formsprutningsteknik och 3d-print-teknik.

– Just nu fokuserar vi på hushållsprodukter och konsumentprodukter och även möbler och elektronik. På längre sikt hoppas vi också att vårt material ska få en bred användning, till exempel i bilindustrin.

Vilken är den främsta hållbarhetsnyttan?

– Den främsta hållbarhetsnyttan ligger i den koldioxid som finns inlagrad i den träfiber vi använder. Genom den kan klimatfotavtrycket från produkter minska kraftigt.

Fakta

Bioplast

Det råder viss förvirring kring begreppet bioplast. Det kan antingen avse plast som är biologisk nedbrytbar eller plast som är baserad på biobaserad eller förnybar råvara.

Eftersom detta är två olika saker rekommenderar Plast- & Kemiföretagen att man antingen säger biobaserad plast eller biologisk nedbrytbar plast.

Källa: Plast- & Kemiföretagen

Eric Zhang säger också att det även finns en klimatvinst i att blanda FibraQ med fossil plast då kolbindningen i träfibrerna minskar materialets totala klimatpåverkan även där.

– Det finns alltså tre användningsområden – återvunnen plast, bioblast eller ny fossilplast – oavsett hur materialet används så minskar det produkternas klimatpåverkan.

I dag ser Eric Zhang högst potential i att blanda träfibrer med återvunnen plast.

– Vårt material kan blandas med bioplast också, men bioplast finns i dag i begränsad tillgång och det är ganska dyrt.

Träfiberblandningar har använts i många år. Vad gör ert material unikt?

– Det som gör vårt material unikt är att vi modifierar träfibern på ett sätt som gör den hydrofobiskt och verkligt plastlikt. Det gör att vår träfiber kan användas i många plastsammansättningar. Det finns inget liknande material i världen, vilket gett oss ett globalt patent.

Ni har redan tagit fram en kajak i det nya materialet. Har du någon drömprodukt som du skulle vilja tillverka materialet?

– Det skulle vara kul att göra ett hus. Jag tror att det skulle vara fullt möjligt, även om det så klart skulle bli ett ganska litet hus. Jag tycker att 3d-printning är ett väldigt spännande område. Det är fortfarande en liten marknad men den växer väldigt fort. Här tror jag att vi kommer att få se mer tillverkning av allt från möbler till båtar, men också hus. När marknaden för 3d-printning ökar är det så klart viktigt att det material som används har låg klimatpåverkan.

Hur ska er affär kring FibraQ skalas upp?

– Vi är just nu i en uppskalningsfas vad det gäller försäljning och marknadsföring. Vi har precis tecknat ett partnerskapsavtal med det stora tyska plastindustriföretaget KD Feddersen som vi hoppas mycket på. Vi jobbar också med ett antal andra partners och framåt arbetar vi hårt för att hitta partners inom skogsindustrin för att skala upp produktionen.

Eric Zhang vill slutligen lyfta det faktum att det nya materialet kommer från den svenska skogen.

– Det handlar att omvandla svensk skogsråvara till en helt ny biobaserad råvara som kan ersätta fossil plast. Det ger Sverige en ny råvara som kan få stort genomslag globalt och samtidigt minska de globala klimatutsläppen. Materialet kan bli en viktig exportråvara och jag tycker att det är strategiskt viktigt för Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.