Ny strategi för skyddad skog

Biologisk Mångfald Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsbolag tagit fram en ny strategi för att sköta skyddad skog.

Ny strategi för skyddad skog
Foto: Adobe Stock

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har i samarbete med olika skogsaktörer utvecklat en strategi för natur- och kulturvårdande skötsel i Sveriges skyddade och frivilligt avsatta skogar. Strategin, presenterad i rapporten ”Natur- och kulturvårdande skötsel av skog”, fokuserar på behovet av skogsbete, naturvårdsbränning och återställning av dikade sumpskogar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt myndigheterna finns det i dag flera utmaningar för att sköta Sveriges skyddade skogar. Utmaningarna inkluderar brist på entreprenörer, kunskapsklyftor och konkurrens med andra arbetsuppgifter. Målet med den nya strategin är att underlätta genomförandet av naturvårdande skötsel och förbättra kunskapsläget. Samverkansprojektet involverar storskogsbruk, markägare, ideella organisationer och myndigheter, och strategin syftar till att skapa gemensamma insatser för att bevara biologisk mångfald.

Myndigheterna uppger strategin är ett viktigt steg för svensk naturvård men skriver också att arbetet inte är avslutat. Aktörerna planerar bland annat ett fortsatt arbete med förtydliga vägledningar och förbättra uppföljningen av åtgärder.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.