Ny standard underlättar inventering

Nu startar Sis arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering. Syftet är bland annat att förenkla vid prövning och tillstångsgivning.

Tusentals naturområden inventeras varje år inför exempelvis väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs ser väldigt olika ut. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute, arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering.

En naturvärdesinventering har som huvudmål att beskriva och värdera biologisk mångfald. En standard kan till exempel innehålla mallar för hur bedömningar ska göras och vilka utbildningskrav som kan ställas på dem som ska utföra inventeringarna. Syftet med standarden att kvalitetssäkra naturvärdesinventeringen, underlätta vid upphandling av naturvärdesinventeringar, förenkla vid prövning och tillståndsgivning samt underlätta formulering och uppföljning av miljöanpassade projektmål.

I standardiseringskommittén diskuterar man just nu gemensamma utgångspunkter och hur olika faktorer ska viktas. I arbetet deltar Trafikverket Borlänge, Ekologigruppen Ekoplan, Enetjärn Natur, Naturcentrum samt Stiftelsen Pro Natura samt Calluna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.