Ny standard ska motverka ”impact washing”

Hållbara finanser Så kallad impact washing, ett bredare begrepp än det mer välkända greenwashing, är i dag reellt problem. Det menar Svenska institutet för standarder, SIS, som nu tar fram en nationell standard för effektmätning som ska motverka den växande trenden.
– Vi behöver stärka hela samhällsstrukturen kring att mäta effekter, säger Aina Rundgren i standardkommittén.

Ny standard ska motverka ”impact washing”
Foto: Privat/Adobe Stock.

I Sverige är effektmätning ett fenomen som under de senaste åren vuxit snabbt. Det har bidragit till en viss spretighet, där begrepp och termer drar åt olika håll. Det säger Aina Rundgren, som till vardags arbetar som strateg inom Örebro kommun.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Effektmätning handlar om att konkretisera vilken förändring olika insatser leder till, oavsett om det handlar om sociala eller miljömässiga insatser. I Sverige är vi generellt dåliga på det. Vi nöjer oss allt för ofta med att konstatera vilka aktiviteter vi gjort, men gräver sällan djupare i vilken förändring de faktiskt bidragit till och vilket förändrat beteende ser vi hos de som tagit del av den insatserna.

Vad är risken med det? 

–  Att vi baserar våra beslut och lägger resurser på det vi tror leder till förändring, i stället för det vi vet leder till förändring. Hur vet vi att de insatser vi utfört i 20 års tid fortfarande skapar ett värde för målgruppen och vi aldrig följer upp och mäter vilken förändring de faktiskt bidrar till? Samhället förändras snabbt och så även våra målgrupper, säger hon. 

För att skapa förutsättningar till ett nationellt språkbruk samt en gemensam syn på vad effekt är och hur det ska mätas initierade Effektfullt, tillsammans med Swedish National Advisory Board for Impact Investing och det globala revisions- och rådgivningsföretaget PwC, 2021 en ny standard för effektmätning. Initiativet resulterade i att Svenska institutet för standarder, SIS, bildade en ny kommitté för effektmätning av samhällsinsatser, där Aina Rundgren har rollen som tillförordnad ordförande.

Arbetet med att ta fram standarden handlar dels om att reda ut och landa i olika begrepp och definitioner, så som effekt och utfall, dels om att ta fram en processbeskrivning för planering, genomförande och uppföljning av effektmätning.

– För att kunna mäta effekter gäller det att ha en tydlig plan redan innan man drar i gång en insats. Det handlar om att ringa in och avgränsa en målgrupp, identifiera på vilket sätt man ska följa upp och mäta sina effekter samt vad man ska jämföra sin mätning med, säger Aina Rundgren.

Både begreppsdelen och processbeskrivningen i standarden förväntas skickas ut på remiss under året, för att därefter färdigställas. Förhoppningen är att den nya standarden ska bidra till att motverka ”impact washing”, som handlar om att aktörer genom påståenden i sin marknadsföring hävdar att de uppnått effekt av insatser utan ha belägg för att så faktiskt är fallet.

– Med hjälp av standarden kan vi nå en gemensam bild av vad effekt faktiskt är, hur effektmätning ska gå till och vad som krävs för att något ska få kallas effekt. Annars är risken att man slänger sig med begreppet effekt på ett sätt som urvattnar dess betydelse och istället hamnar i det som kallas för ”impact washing”. Det är högaktuellt att vi får denna standard på plats, exempelvis kopplat till EU:s gröna och kommande sociala taxonomier, där en gemensam begreppsapparat kommer underlätta det gemensamma språket kring uppföljning och effektmätning, säger Aina Rundgren.

Vidare hoppas hon att standarden ska bidra till att åtgärder och insatser som gör verklig skillnad enklare ska kunna få ekonomiskt stöd.

– I dagsläget är det väldigt olika hur man som finansiär efterfrågar uppföljning och redovisning över vad man åstadkommit. Om alla aktörer följer en gemensam standard kring effektmätning blir det tydligare och enklare för finansiärer att ställa krav och för utförare att redovisa sina uppnådda utfall och effekter. Det gör att finansiärer lättare kan prioritera projekt som driver på en positiv förändring, säger Aina Rundgren.  

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.