Ny skrift om miljöupphandling

Att ställa miljö- och sociala krav i upphandling blir allt vanligare. Nu finns en ny skrift som behandlar allt från rättspraxis och ger tips om beställarkrav.

Konkurrensverkets informationsskrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling ger information om aktuella lagregler, rättspraxis och hur beställarkrav kan utformas utan att bryta mot upphandlingsreglerna. Dessutom finns en genomgång av aktuella rättsfall.

– Det är viktigt att de som ställer krav på till exempel miljöhänsyn eller sociala villkor också ser till konsekvenserna. Till exempel måste det finnas system för att kontrollera att kraven verkligen blir uppfyllda, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och fortsätter:

– Det är också angeläget att analysera om motsvarande miljökrav, eller sociala krav, kan uppnås mer effektivt på annat sätt än via offentlig upphandling. Långtgående krav i samband med offentlig upphandling är inte alltid och automatiskt det bästa sättet att nå vissa politiska mål.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.