Ny satsning på scope 4

Hållbarhetsredovisning Nu startar ett nytt initiativ för att skapa ett ytterligare mätetal och metodik för klimatredovisning, scope 4.

Ny satsning på scope 4
Foto: Adobe Stock

En grupp investerare arbetar nu för att utveckla en global databas och standarddefinition för hur de utsläpp som undviks genom ett företags produkter eller tjänster kan beräknas och integreras i företagens nettonoll-planer. De företag som vill engagera sig i initiativet och delta i databasen har nu fram till den 16 juli på sig att anmäla sitt intresse för att delta i projektet.

”Den energiomställning som krävs innebär inte bara att företag slutar använda fossilenergi, utan också att företagen arbetar med alternativ som samlar in koldioxid eller erbjuder lösningar som driver på energiomställningen. Även om lösningarna i stort sett är kända, finns det för närvarande ingen kvantifierbar och kvantifierad global data tillgänglig för att jämföra lösningar med varandra. Sådan data behövs för att göra det möjligt att rikta om finansiella flöden till aktörer som tar bort koldioxid ur ekonomin. Vårt konceptet med undvikna utsläpp, ibland också beskrivet som scope 4, adresserar det här problemet”, skriver investerarna i sin inbjudan.

”Gemensam metodik avgörande”

Bland investerarna bakom projektet finns bland andra Natixis Investment Managers dotterbolag Mirova och Robeco, som länge stått bakom den prestigefyllda hållbarhetsrankningen Dow Jones Sustainable Indices.

– Framtidsinriktade mätvärden är avgörande för att öka klimatfinansieringen. Detta inkluderar en trovärdig mätning av undvikna utsläpp. Transparens och en gemensam metodik är avgörande, och vi hoppas att detta initiativ kan bidra till att etablera detta, säger Robecos klimat- och biodiversitetsstrateg Lucian Peppelenbos i en kommentar.

Diskussionen om ett scope 4, alltså ett scope som går över GHG-protokollets tre scope, har pågått under flera år. Till exempel har G7-länderna efterlyst ett scope 4 och en projektgrupp inom World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, har arbetat med frågan. Meningarna har dock gott i sär om vad scope 4 är eller borde vara. GHG-protokollet har också uttryckt att man inte kommer att utveckla ett nytt scope och menar att all klimatdata som behövs för omställningen innefattas av de 3 befintliga scopen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.