Ny rapport: Sverige mindre cirkulärt än världssnittet

Cirkulär ekonomi Bilden av Sverige som ett föregångsland i frågan om klimatet raseras i den första rapporten om hur cirkulär Sveriges ekonomi är. Enligt rapporten ligger Sverige långt under det globala genomsnittet.

Ny rapport: Sverige mindre cirkulärt än världssnittet
En ny rapport visar att den svenska ekonomin är 3,4 procent cirkulär.

Sveriges ekonomi är i stor utsträckning linjär. Det konstaterar rapporten The Circularity Gap Report Sweden, som gör en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi arbetar för en mer hållbar materialanvändning och en mer cirkulär ekonomi, men för att kunna mäta förändringen över tid så behövs ett referensvärde, säger Elin Larsson, programchef för RE:Source i ett uttalande.

Elin Larsson

Analysen har gjorts av Rise och Circle Economy på uppdrag av RE:Source.

Sverige är 3,4 procent cirkulärt

Rapporten visar att den svenska ekonomin är 3,4 procent cirkulär, vilket är långt under det globala genomsnittet som ligger på 8,6 procent.

Länder med högt cirkulärt värde är Nederländerna och Österrike som är 24,5 respektive 9,7 procent cirkulära, enligt jämförbara studier genomförda av Circle Economy. 

– Jag hoppas verkligen att rapporten blir en ögonöppnare för vissa. Många tenderar att tro att Sverige alltid är ett föregångsland och att resten av världen ska följa oss, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source i ett uttalande.

Klas Cullbrand

”Vår rapport pekar ut elefanten i rummet”

Det låga procenttalet handlar enligt Vojtech Vosecky, delägare Circle Economy i Norden, om landets höga konsumtion. Enligt rapporten tillförs det varje år mer än 266 miljoner ton resurser till den svenska ekonomin. Det är mer än 25 ton per person och en siffra som under de senaste åren ökat.

– Sverige rankas ofta högt i globala hållbarhetsjämförelser. Men vår rapport pekar ut elefanten i rummet – den ohållbara konsumtionen som förekommer i flera nordiska länder, säger Vojtech Vosecky i ett uttalande.

Vojtech Vosecky

Låg nyttjandegrad för många produkter

Enligt Carl Jensen, projektledare på Rise, är en bidragande orsak till Sveriges höga konsumtion att landet har en låg nyttjandegrad för många produkter.

– Det gäller exempelvis för byggnader såsom kontor, skolor och fritidshus men också bilar, kläder och verktyg, som inte används en stor del av tiden. Det samhällsbehov som konsumerar mest material är byggnader inklusive infrastruktur som står för knappt hälften av Sveriges totala materialkonsumtion, ett samhällsbehov som till sin karaktär kräver mycket material, säger han.

Ytterligare orsaker till Sveriges låga cirkulära värde är enligt rapporten att ekonomin bygger på råvaror som trä och järn.

Sverige har potential att bli ledande

Trots den låga procentsatsen konstaterar rapporten att Sverige har stor podtential att öka cirkulariteten. Genom åtgärder som att tillverka och bygga cirkulärt och omforma utvinningsindustrin kan Sveriges cirkularitet fördubblas till 7,6 procent.

Om Sverige gör det, kan landet bli ledande i en cirkulär omställning konstaterar rapporten. Då gäller det enligt Klas Cullbrand upp till makthavare att fatta rätt beslut.

FAKTA

Det föreslår rapporten

I rapporten förslås följande sex scenarier för att minska gapet. Genom att tillämpa samtliga av dessa kan de enligt rapporten mer än fördubbla Sveriges cirkularitet till 7,6 procent.
  1.  Bygg cirkulärt
  2. Varna om ett sunt livsmedelssystem
  3. Tillverka cirkulärt
  4. Omforma utvinningsindustrin
  5. Hållbar mobilitet
  6. Ansvarfull design av förbrukningsvaror
Källa: The Circularity Gap Report Sweden

– Vi ser verkligen en ökning av insatserna för att förbättra resurseffektiviteten över hela samhället. Fler företag anammar cirkulära strategier och rekryterar cirkulära ledare och detsamma gäller offentlig sektor. Men vi behöver öka takten ytterligare för att vi ska nå klimatmålen, så jag hoppas att politiker och företagsledare vågar ta modiga och nödvändiga beslut framöver, säger Klas Cullbrand.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.