Ny rapport: Sverige går mot att bli fossilfritt

Bränslen Fler laddstationer för elbilar, ökad användning av biodrivmedel och solel är bara några av exemplen som visar hur Sverige är på gång att ställa om. Nu släpper Fossilfritt Sverige tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport om detta.

Ny rapport: Sverige går mot att bli fossilfritt
Fossilfritt Sverige

 – Många människor har ännu inte förstått vilken fart och kraft teknikutvecklingen har fått de senaste fem åren. Optimistiska prognoser för utvecklingen av förnybar energi har övertrumfats med råge och priset har rasat. Därför kan inte ens Donald Trump stoppa denna transformation som inte bygger på retorik utan på ekonomisk praktik, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Enligt Naturvårdsverkets statistik minskade de svenska utsläppen av växthusgaser med 1,6 procent under 2016 jämfört med året innan. Rapporten Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige”, vittnar om hur viktiga kurvor inom olika sektorer nu pekar åt rätt håll, att omställningen av el- och värmesektorn kommit långt och att flera tecken tyder på att även transportsektorn börjar röra sig åt rätt håll.

Alla trender går inte åt rätt håll

Dock ligger utsläppen från svenskarnas konsumtion kvar på cirka 11 ton koldioxid per person per år, vilket är samma nivå som i början av nittiotalet.

 – För att nå klimatmålen kommer det att krävas stora insatser framöver, och då är det extra viktigt att positiva trender lyfts fram som ett kvitto på att styrmedel och företagens innovationer faktiskt gör skillnad. Det ger mod och kraft till att ta de riktigt stora kliven som nu är nödvändiga. Siffrorna är från helåret 2016 och flera trender har redan ökat ytterligare, vilket visar att vi står inför nödvändiga och sannolika teknikskiften inom ett antal områden, säger Svante Axelsson.

Fakta

Exempel på vad statistiken visar:

– Produktionen av solel har ökat från 1 till 45 gigawattimmar på fem år (2012-2017). Nivån är fortfarande låg men ökningstakten är exponentiell.

– Mellan 2006 och 2016 har produktionen av vindkraft ökat med faktor 15 och står nu för cirka 10% av den el vi använder i Sverige.

– Antalet laddstationer för elbilar har fyrdubblats på 2,5 år och var uppe i 1 032 st i juli 2017. 28% av dem tillkom första halvåret 2017.

– Priset på elbilsbatterier har mer än halverades mellan 2013 – 2016. (5 500 kr/kWh – 2500 kr/kWh)

– Andelen biodrivmedel ökade från 5% – 19% mellan 2011 – 2016. Nästan en femtedel av alla drivmedel som säljs är nu alltså biobaserade.

– Mängden textilier som återvinns har ökat med 1000 ton mellan 2006-2016 (5800-6800).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.