Ny rapport: Miljontals människor påverkas av klimatförändringar

Klimat Ny forskning från 26 institutioner visar att klimatförändringar redan har en betydande påverkan på folkhälsan och innebär en stundande akut hälsosituation globalt.

Ny rapport: Miljontals människor påverkas av klimatförändringar
Nasa

Forskningsresultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften the Lancet, redogör för de sätt som klimatförändringar redan i dag negativt påverkar hälsan hos människor över hela världen.

– Lancet Countdown-rapporten, som är den första i en serie årsrapporter om klimat och hälsa, tydliggör vilken påverkan som klimatförändringar har på människors hälsa idag, säger Maria Nilsson, som är forskare vid Umeå universitet och en av ledarna för en av fem arbetsgrupper i forsknings- och policyrapporten.

– Även om den generella bilden som rapporten visar är alarmerande så presenteras där också åtgärder som behövs för att motverka klimatförändringen, åtgärder som dessutom skulle få positiva effekter på folkhälsan i världen. De flesta länder tog tyvärr inte vara på sådana möjligheter när de i samband med Parisavtalet formulerade sina klimatmål, säger Maria Nilsson.

Enorma potentiella vinster för global hälsa

I rapporten är forskarna tydliga med att nödvändiga insatser mot klimatförändringar samtidigt erbjuder rejäla möjligheter för den globala hälsan.

De potentiella hälsofördelarna från klimatåtgärder är enorma och inkluderar möjligheter att minska luftföroreningar i särskilt drabbade städer, erbjuda dieter med förbättrade näringsvärden, säkerställa energi-, mat- och vattensäkerhet, och minska fattigdom samt sociala och ekonomiska ojämlikheter.

Trots omfattningen av de utmaningar som beskrivs i rapporten finns tydliga anledningar att vara optimistisk. Ett globalt momentum för att reducera utsläpp av växthusgaser håller på att byggas upp över en mängd olika sektorer, betydelsefulla trender som kan ge upphov till förbättrad luftkvalitet och rejäla fördelar för människors hälsa.

Detta är tydligast i de globala energi- och transportsektorerna, med exempelvis många nationella åtaganden att fasa ut kolkraften och snabb tillväxt av förnybar energi och eldrivna fordon.

Läs rapporten här.

Fakta

Urval av rapportens resultat

 
  • År 2015 kunde över 803 000 prematurfödda och undvikbara dödsfall i 21 asiatiska länder kopplas till luftföroreningar från kolkraft, transport och användning av fossila bränslen i hemmet.
  • Världen har sett en 46-procentig ökning i antalet väderrelaterade katastrofer sedan 2000.
  • Om inte nödvändiga åtgärder görs för förhindra att polarisarna smälter kommer över en miljard människor behöva migrera inom de närmaste 90 åren som en konsekvens av stigande havsnivåer.
  • 87 procent av världens städer har en luftkvalité som bryter mot Världshälsoorganisationen WHOs riktlinjer för luftföroreningar.
  • Undernäring väntas bli den största hälsoeffekten av klimatförändringen under det här århundradet.
  • Mellan 2000-2016 ökade antalet människor som var exponerade för värmeböljor med ungefär 125 miljoner. 2015 var antalet människor som exponerades för värmeböljor rekordstora 175 miljoner. Det här stödjer Lancet Countdown-rapportens prognos om att ytterligare 1 miljard människor kommer exponeras för värmeböljor fram till 2050.
  • Sedan 1990 har det skett en ökning på 3 respektive 5,9 procent i två olika myggors förmåga att sprida denguefeber, vilken kan kopplas till klimatförändringar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.