Ny rapport: Här kan koldioxiden lagras

I Östersjön finns det bra förutsättningar för att lagra koldioxid.
– Sverige bör utnyttja möjligheterna, säger SGUs generaldirektör Jan Magnusson.

Ny rapport: Här kan koldioxiden lagras

Intresset för att minska koldioxidutsläppen till atmosfären genom att lagra koldioxid i marken har ökat. På flera håll i Europa pågår stora projekt för att finna och bygga lämpliga lagringsplatser. Nu publicerar SGU en rapport om de geologiska förutsättningarna för att lagra koldioxid i Sverige. Störst potential finns i södra Östersjön. Här finns områden med djupt liggande, svagt sluttande, kambriska sandstensakviferer. Tack vare data från borrningar efter olja på 1970- och 1980-talen finns redan nu mycket geologisk kunskap om berggrundens uppbyggnad i området.

– Avskiljning och geologisk lagring av koldioxid är en av de metoder som övervägs för att minska utsläppen till atmosfären. Åtgärden är inte den mest ideala – att inte generera koldioxiden är förstås bäst – men den har troligen en plats i ett realistiskt scenario över hur utsläppen av växthusgaser ska begränsas. Därför bör Sverige utnyttja sina möjligheter att lagra koldioxid, säger SGUs generaldirektör Jan Magnusson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.