Ny rapport: Här kan koldioxiden lagras

I Östersjön finns det bra förutsättningar för att lagra koldioxid.
– Sverige bör utnyttja möjligheterna, säger SGUs generaldirektör Jan Magnusson.

Ny rapport: Här kan koldioxiden lagras

Intresset för att minska koldioxidutsläppen till atmosfären genom att lagra koldioxid i marken har ökat. På flera håll i Europa pågår stora projekt för att finna och bygga lämpliga lagringsplatser. Nu publicerar SGU en rapport om de geologiska förutsättningarna för att lagra koldioxid i Sverige. Störst potential finns i södra Östersjön. Här finns områden med djupt liggande, svagt sluttande, kambriska sandstensakviferer. Tack vare data från borrningar efter olja på 1970- och 1980-talen finns redan nu mycket geologisk kunskap om berggrundens uppbyggnad i området.

– Avskiljning och geologisk lagring av koldioxid är en av de metoder som övervägs för att minska utsläppen till atmosfären. Åtgärden är inte den mest ideala – att inte generera koldioxiden är förstås bäst – men den har troligen en plats i ett realistiskt scenario över hur utsläppen av växthusgaser ska begränsas. Därför bör Sverige utnyttja sina möjligheter att lagra koldioxid, säger SGUs generaldirektör Jan Magnusson.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.