Ny miljöchef för Ragnsells

Christina Lindbäck är ny miljöchef i Ragnsells efter Staffan Modig som har gått i pension. Lindbäck kommer närmast från en tjänst som departementsråd och biträdande enhetschef på Enheten för Miljökvalitet på Miljödepartementet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.