Ny metod ska få energin ur skrotet

När metallskrot återvinns har restmaterial som bilinredningar och skumplast lagts på deponi i årtionden. Stena Metall har hittat en lösning på problemet.

Ny metod ska få energin ur skrotet

Metoden går ut på att restmaterial som exempelvis bilinteriörer, gummi och plast, som tidigare deponerats vid metallåtervinning nu kan energiåtervinnas. Tidigare har man inte vågat använda det här materialet eftersom

en stor inblandning av vissa metaller och halogener kan orsaka driftsstörningar i kraft- och värmeverk när restmaterialen energiåtervinns.

Med den nya metoden blandas en väl avvägd blandning av restmaterialet, så kallad fluff, med hushållsavfall och rötslam. På så vis kan man öka andelen ”fluff ” i bränslemixen och undvika skadliga beläggningar och korrosion i förbränningspannan. Risken för driftstopp minskar radikalt.

– Energivärdet i dessa restmaterial inom EU kan motsvara en miljon kubikmeter olja så potentialen är stor, säger Marianne Gyllenhammar, projektledare på Stena Metall AB.

Projektet har genomförts i nätverket Waste Refinery och kommer att presenteras vid olika internationella konferenser framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.