Ny metod från Kalmar hjälper klimatforskare

En ny metod för att rekonstruera den forna vegetationen på jorden har utvecklats av en forskargrupp vid Högskolan i Kalmar. Kunskap om den forntida vegetationen är ett måste för att förstå nutiden och kunna förutspå framtiden.

Forskarna presenterar tillsammans med engelska och schweiziska kollegor metoden i senaste numret av Trends in Ecology and Evolution.

– Denna möjlighet är ett enormt framsteg inom ämnet miljöhistoria eftersom det leder till mycket värdefulla tillämpningar inom klimat-, naturvårds- och arkeologisk forskning, uppger Marie-José Gaillard-Lemdahl, professor i paleoekologi vid Högskolan i Kalmar, i ett pressmeddelande.

Det som skiljer den nya metoden från de tidigare är att den möjliggör kvantitativ rekonstruktion på en viss yta. Det går att rekonstruera antalet hektar av en viss växtart eller en viss vegetationstyp som skog, öppen betad mark eller öppen odlad mark.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.