nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ny lag om alternativa drivmedel

I november kan vi få en ny lag kring standarder för alternativa drivmedel. Lagen gäller både laddinfrastruktur och tankstationer för metangas och vätgas.

Infrastrukturminister Anna Johansson. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet
  • Annons 1

Lagen ska vara en grund när man tar fram bestämmelser kring gemensamma standarder för alternativa drivmedel. Det kan handla om laddinfrastruktur för elfordon och elhybrider samt laddinfrastruktur för fartyg. Tankstationer för metangas och vätgas omfattas också.

Senast den 18 november i år ska lagen träda i kraft och mer detaljer utlovas efter sommaren.

– Lagen kommer att ligga till grund för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel, säger infrastrukturminister Anna Johansson, i ett pressmeddelande.

Infrastruktur under lupp

Trafikverket har dessutom fått i uppdrag att titta på vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Det uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni.

– Vi måste få på plats ytterligare åtgärder som styr mot minskade utsläpp. Det räcker inte med endast rätt infrastrukturinvesteringar, kommenterar Anna Johansson.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.