nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ny lag bäddar för förnybart

I höst blir det lag på att elbolagen ska kunna erbjuda alla konsumenter timmätning. Det är en av pusselbitarna för att man som privatperson ska kunna tjäna pengar på att styra sin egen elförbrukning.

  • Annons 1

Enligt den nya lagen som börjar gälla från och med den 1 oktober, ska man som konsument kunna teckna elavtal där elen mäts per timme, utan att debiteras extra för det.

Tanken är dels att konsumenterna i framtiden ska kunna producera egen el och få betalt för det, dels att de ska kunna tjäna pengar på att styra sin elanvändning mot att förbruka mindre energi när elen är dyr och mer när det finns gott om el i ledningarna. Att tillgången varierar kommer nämligen att bli vardag när energisystemet ställs om från fossil till förnybar, mer väderberoende, energiproduktion. Då kommer konsumenterna att behöva anpassa sig efter tillgången i näten.

Kan välja rapportering

Elnätsföretagen kommer att kunna välja om de vill rapportera enligt dagens system för timmätta kunder, eller om de vill rapportera elkonsumenternas timvärden månadsvis. Även med en månadsvis rapportering kommer i förlängningen både elkonsumenterna och elhandlarna kunna ingå fördelaktiga elavtal som räknar av och tar hänsyn till när under dygnet som konsumenterna förbrukar elen.

Regeringen har också beslutat om ändringar i mätförordningen som styr hur elnätsföretagen ska mäta och rapportera.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4