Ny ISO-guide hjälper småföretag med produktutvecklingen

ISO har tagit fram en ny enkel guide för miljöanpassad produktutveckling.
– Det är inte en kravstandard utan mer en handbok som kan bli till stor nytta kanske framförallt för småföretag, säger Kristina Sandberg, projektledare för ISO 14000 på SIS.

Formellt är guiden för miljöanpassad design och produktutveckling ingen standard utan en teknisk rapport från ISO. Det betyder att den är en funktionell handledning som det inte går att certifiera sig enligt. Den nya guiden heter ISO/TR 14062 och ska var klar under våren för att finnas i svensk version hösten 2002.

– Den är en lättbegriplig handledning som ger konkreta exempel på vilka miljöaspekter man ska tänka på när man arbetar med produktutveckling, berättar Kristina Sandberg.

Fast struktur

Arbete med ISO/TR 14062 följer en struktur som bygger på en antal faser. När man arbetar med produktutveckling enligt ISO/TR 14062 ser man för det första på vilket omfånget ska vara, referenser, terminologin och olika definitioner. Sedan sätter man upp mål och tittar på potentiell nytta. Därefter tar man hänsyn till strategiska, ledningsmässiga och produktmässiga överväganden, och till sist ger man sig på produktens design och utvecklingsprocess.

– Den har en väldigt logisk och lätt struktur som ger en beskrivning steg för steg, säger Kristina Sandberg.

ISO/TR 14062 kan inte bara användas för produkter utan kan också användas för tjänster.

Viktig för småföretag

Kristina Sandberg tror att ISO/TR 14062 kan bli till stor hjälp för Sveriges alla underleverantörer som får allt större krav på sig från storföretagen att kunna miljöanpassa sin produktutveckling.

– Den kan säkert vara till stor nytta eftersom småföretag många gånger inte hinner tänka på till exempel materialutveckling eller energiåtgång, förklarar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.