Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

– Den offentliga sektorn ska skynda på utvecklingen. Miljökrav i offentlig upphandling är ett viktigt verktyg, som också lägger grunden för att stärka konkurrenskraften för svenska företag, uppger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.

I skrivelsen ”Miljöanpassad offentlig upphandling (2006/07:54)” som i dag överlämnades till riksdagen konstaterar regeringen att miljökrav vid offentlig upphandling idag inte ställs i den utsträckning som är möjlig.

I skrivelsen presenteras sedan en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Åtgärderna behandlar bland annat styrning av myndigheter, engagemang av politiker och andra beslutsfattare på lokal och regional nivå, utbildning och stöd till offentliga upphandlare.

Riksdagen har beslutat att avsätta 10,8 miljoner kronor för att stärka arbetet med miljökrav vid offentlig upphandling. För 2008 och 2009 har motsvarande 6,7 miljoner kronor beräknats för respektive år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.