Ny guide för upphandling av datorer

IT Vad behöver man tänka på när nya datorer ska upphandlas? Miljöstyrningsrådet har tagit fram ett informationsdokument som ger vägledning.

En rapport från tyska Öko-Institut visar att en stor del av miljöpåverkan från datorer sker i tillverkningsfasen, men att detta inte beaktas vid upphandling. Användningsfasen ses fortfarande som den mest miljöpåverkande livscykelfasen, men enligt studien är skillnaden mellan mellan en ny energieffektiv och en äldre bärbar dator så liten att en ny dator behöver användas i över 80 år för att vinsten i besparad energiåtgång ska kunna räknas hem.

– Den parameter som minskar miljöbelastningen från datorer allra mest är att de används under lång tid, vilket reducerar miljöpåverkan i både tillverknings- och slutfasen. Dagens datorer behöver inte bytas ut efter tre år. Att välja en bärbar istället för en stationär dator ger också stor påverkan på minskad energiåtgång, säger Karin Lundquist, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

För att kunna fatta miljömässigt bra strategiska beslut i upphandlingen av datorer och bildskärmar har har Miljöstyrningsrådet tagit fram ett informationsdokument ”Minska miljöpåverkan från datorer – viktiga aspekter att tänka på i behovsanalysen” som komplement till upphandlingskriterierna för datorer. Dokumentet belyser datorers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det vill säga tillverkning, användning och slutfas.

Informationsdokumentet är framtaget i Miljöstyrningsrådets expertgrupp för datorer och bildskärmar med representanter från branschen, leverantörer, offentlig sektor och andra organisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.