nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Efter att ha gått igenom hundratals vatten- och fekalieprover kunde föroreningarnas ursprung spåras med hjälp av DNA.

Ny forskning ska kartlägga okända miljögifter

I ett nytt forskningsprojekt ska tio storföretag, Örebro universitet och KK-stiftelsen identifiera okända miljögifter. Syftet med arbetet är skapa en giftfri miljö enligt de svenska miljömålen.

  • Annons 1

Det används allt fler kemikalier i Sverige. Den årliga kemikalieproduktionen uppgår till flera hundra miljoner ton.

Några av dessa ämnen är direkt skadliga för människor och det finns fortfarande ämnen som har okända effekter på vår hälsa, menar Sweco som deltar i projektet.

– Det är en utmaning att kartlägga vilka ämnen som når ut i miljön på grund av det höga antalet kemikalier som är i omlopp. Ämnen kan omvandlas i naturen och i vissa fall bilda ämnen som är ännu giftigare och motståndskraftigare mot nedbrytning, säger Susanne Keiter, miljökonsult på Sweco.

 Kartläggning av okända kemikalier

Med hjälp av dagens tekniska analysinstrument går det att mäta mängder av miljögifter. Dock är det endast kända miljögifter som mäts, vilket gör att övriga miljögifter förblir okända. Detta kan undvikas genom nya metoder.

– Med hjälp av nya analysmetoder som baseras på ämnenas biologiska effekter snarare än deras förekomst, kan vi söka efter okända miljögifter både på land och i vattendrag. Därefter kan vi studera deras beteenden i miljön och toxikologiska effekter på celler. På så vis kan vi få mer kunskap om långtidseffekter för både människor och djur, säger Susanne Keiter, miljökonsult på Sweco.

Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet, KK-stiftelsen och tio företag inom näringslivet. Några av dessa är Sweco, Golder, Niras, Liljemarks Consulting, Jordnära Miljökonsult, Ragn-Sells och Swedavia.

Läs mer här.

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.