Ny forskning om energieffektivare pappersindustri

Ett nytt forskingsprojekt vid Karlstad universitet ska undersöka hur pappersindustrin kan minska energiåtgången. Vid tillverkning av papper skulle energi motsvarande uppvärmningen av 50 000 villor årligen kunna sparas.

Idag beräknas vakuumavvattningen vid samtliga pappersmaskiner i Sverige förbruka cirka 1-2 TWh el per år. Projektet vid Karlstad universitet går ut på att räkna fram hur vakuumsystemen kan optimeras och dimensioneras för att förbruka så lite energi som möjligt.

För att producera ett kilo papper krävs ungefär tio gånger så mycket pappersmassa. En pappersmaskin förbrukar stora mängder energi när den avvattnar pappersmassan. När massan först matas in i pappersmaskinen består den till 99 procent av vatten. Någon minut senare matas det färdiga pappret ut i andra änden av maskinen med en fukthalt på ca 6 procent. Avvattningen görs i tre steg. I det första steget sugs cirka 95 procent av vattnet ur massan med hjälp av vakuum. I det andra steget pressar stora valsar ut ytterligare 3 procent vatten. I det tredje steget förångas en sista procent av vätskan med hjälp av värme.

En studie som gjorts i ett skandinaviskt bruk visar att det finns potential att minska elförbrukningen med 20 procent genom att optimera processer, 10 procent genom förbättrad reglering och 40 procent genom utbyte av vakuumpumparna.

Projektet ska drivas i två och ett halvt år av Karlstads universitet med hjälp från The Paper Province, Energimyndigheten, The Packaging Greenhouse, Albany International, Metso Paper Sweden och ÅF. Den totala budgeten är på drygt 2,5 miljoner kronor.

– Vi har länge forskat på vakuumavvattning i laboratorieskala. Men genom att företagen nu deltar kan vi vidga perspektivet. Dessutom har företagen stor erfarenhet och ett affärsperspektiv. Genom att de involverar sig ökar chanserna att nå forskningsresultat som kan användas kommersiellt, säger Lars Nilsson, professor vid Karlstads universitet i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.