Ny fjärrvärmelag stärker kundernas ställning

Regeringen har lagt ett förslag till en ny fjärrvärmelag. Den nya lagen syftar, enligt regeringen, till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka genomsynen av fjärrvärmeföretagen.

Fjärrvärmekundernas ställning stärks bland annat genom krav på avtalsvillkor, bestämmelser om förhandlingsskyldighet, skydd mot avbrott, tydligare prisinformation, samt offentlig redovisning av drifts- och affärsförhållanden.

– Fjärrvärmen har utvecklats starkt i Sverige och är en viktig anledning till att vi ligger långt framme i klimatomställningen och dramatiskt minskat behovet av fossila bränslen för uppvärmning. Förslaget bygger vidare på vår svenska tradition med affärsmässigt driven fjärrvärme, utan omfattande statliga regleringar, samtidigt som kundernas ställning stärks, uppger näringsminister Maud Olofsson.

Fjärrvärmenämnd införs

Enligt förslaget skapas en fjärrvärmenämnd, där en kund kan ansöka om medling om fjärrvärmeföretaget och kunden inte kommer överens. Fjärrvärmenämnden ges också en medlingsfunktion mellan fjärrvärmeföretag och potentiella värmeleverantörer. Exempelvis industrier som vill leverera värme till ett fjärrvärmenät, eller via nätet till en slutkund. Syftet är att bidra till ett så effektivt nyttjande som möjligt av samhällets energiresurser.

– Regeringen är positiv till parternas eget arbete med att skapa möjlighet för en kund att få skäligheten i sitt fjärrvärmepris prövat. Fjärrvärmelagens krav kommer att underlätta för en sådan prövning och vi är beredda att föra en fortsatt diskussion om hur staten kan underlätta för den självreglering som nu utvecklas, konstaterar Maud Olofsson.

Tredjepartstillträde

Regeringen uppger också att en fördjupad utredning ska göras av frågan om så kallat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, vilket innebär en lagstadgad möjlighet för en värmeleverantör att leverera värme via ett befintligt fjärrvärmenät.

Svensk Fjärrvärme välkomnar regeringens förslag till fjärrvärmelag. Lagen kommer enligt Svensk Fjärrvärme att ge fjärrvärmen ett tydligt regelverk. Förslaget om en statlig fjärrvärmenämnd är ett steg framåt i arbetet för att stärka kundens ställning på värmemarknaden.

”Långsiktigt hållbar lösning”

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästerna, och SABO begärt att regeringen ska medverka i en partssammansatt nämnd, där prisprövningen baseras på av parterna gemensamt fastställda principer.

– Vi har ännu inte haft möjlighet att studera regeringens förslag i detalj, men det är min förhoppning att den ska ge grund för en långsiktigt hållbar lösning i prisprövningsfrågan, säger Lena Sommestad, vd för Svensk Fjärrvärme. För branschen är det viktigt att fjärrvärmekunder har en möjlighet att pröva om ett fjärrvärmepris är oskäligt.

Ökade administrativa krav

Branschorganisationen anser också att det är viktigt att undersöka frågan om tredjepartstillträde.

– Svensk Fjärrvärme har tillsammans med kundorganisationerna begärt en förnyad utredning i frågan. Det är viktigt att åter lyfta frågan för att skapa en samsyn kring de möjligheter och risker som olika former av tredjepartstillträde kan medföra, uppger Lena Sommestad.

Fjärrvärmelagen kommer att ställa ökade administrativa krav på fjärrvärmeföretagen, till exempel i form av tydligare prisinformation och offentlig redovisning av drifts- och affärsförhållanden, enligt Svensk Fjärrvärme som anser att flera av de nya krav som föreslås redan idag uppfylls av fjärrvärmeföretag inom ramen för branschens frivilliga kvalitetssäkringssystem, Reko.

Transparens och tydlighet

– Ökad transparens är viktigt för att stärka förtroendet för fjärrvärmeföretagen. Samtidigt är det viktigt att regelverken utformas effektivt, så att inte onödiga kostnader läggs på företag och kunder, säger Lena Sommestad.

Långsiktighet är viktig för utbyggnad.

– Propositionen med förslag till fjärrvärmelag visar på att regeringen stöder fjärrvärmens utbyggnad och utveckling. Vi växer så det knakar och investerar stort i kraftvärme och utbyggnad av fjärrvärmenäten de närmaste åren och behöver därför en tydlig och långsiktig energipolitik att agera på, kommenterar Anders Östlund, vd för E.ON Värme Sverige, lagförslaget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.