Ny EU-strategi och definition av CSR

EU-kommissionen har publicerat en CSR-strategi för 2011-2014 och uppdaterat CSR-begreppet.

Definitionen av CSR är tänkt att vara enklare och tydligare och bättre följa internationellt kända riktlinjer. Kristina Sandberg på Sis skriver på sin blogg att den nya definitionen tydligt har influerats av standarden för socialt ansvarstagande Iso 26000. Enligt kommissionen är definitionen av CSR nu: the responsibility of enterprises for their impacts on society and outlines what an enterprise should do to meet that responsibility.

Strategin innehåller åtta områden och målet med strategin är att lyfta frågan på företagens agendor. Kommissionen uppmanar företag att bättre integrera frågor som socialt ansvar, miljö och mänskliga rättigheter i sin affärsstrategi och anser att det är vägen att gå för att vara konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relationer med medarbetare kunder och konsumenter samt bidra till en bättre samhällsutveckling.

Trots detta framsteg menar EU att det återstår många utmaningar. Många företag i Europa arbetar inte aktivt med frågorna och endast 15 av 27 EU-länder har nationella handlingsplaner för att främja CSR.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.