Ny EU-lag ska rädda liv.

En ny EU-lag som införs den här månaden ska bidra till att utsläppen från stora förbränningsanläggningar minskar över hela EU. Den nya lagen ska bidra till att 13 000 människor varje år slipper dö i förtid.

Ny EU-lag ska rädda liv.

Användning av fossil energi i förbränningsanläggningar inom energisektorn är fortfarande en stor utsläppskälla inom många europeiska länder. Den nya lagen som föreslogs första gången 2007 kommer att bidra till stora hälsovinster enligt Nyhetsbrevet EEP.

– Att vi inför det nya direktivet är ett mycket stort steg för att kunna kontrollera utsläppen från industriell verksamhet inom EU, det kommer också att vara en viktig pådrivare för nya ekoinnovationer, konstaterar miljökommissionär Janez Potočnik.

Direktivet om industriella utsläpp kommer att uppdatera existerande lagstiftning på sju punkter. Kärnan i det nya regelverket är att stärka tillämpningen av ” Bästa möjliga teknik” genom att göra detta till en referenspunkt i tillståndsprocessen. Enligt direktivet ska man också hjälpa fram nya miljövänliga tekniker som fortfarande är i sin linda och hela tiden jobba mot ständiga förbättringar när det gäller industriernas prestationer på miljöområdet.

Direktivet ska även göra att den administrativa bördan för industrin minskar och innehåller även mekanismer som gör att medlemsstaterna lättare ska kunna kontrollera att direktivet följs.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.