Ny avhandling visar: Elbilar kan försämra luften i storstäder

Forskning Övergång till elbilar kan leda till att luften i storstäder som Stockholm försämras istället för att förbättras, med dagens användning av dubbdäck. Orsaken är att elbilar ofta väger mer och därmed ger ökat vägslitage som orsakar partiklar i stadsluften, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Ny avhandling visar: Elbilar kan försämra luften i storstäder
Elbilar kan försämra luftkvaliteten i storstäder som Stockholm, enligt en ny avhandling. Foto: Adobe Stock.

I Stockholm är partiklar från slitage på vägbanan den största lokala källan till skadliga luftföroreningar. Partiklarna kan orsaka skador på lungor och luftvägar, hjärtkärlsjukdom samt bidra till demens och psykiska problem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Hur mycket partiklar som slits upp vid körning beror dels på dubbdäcksanvändning och hastighet, dels på bilens vikt.

”Merkostnad om en miljard kronor per år”

Enligt avhandlingen Hälsokonsekvensberäkning av hållbart resande i urbana miljöer innebär det att övergången till elbilar, som ofta väger mer, riskerar att leda till sämre hälsa och ökade kostnader för samhället.

– Den ökade ohälsan till följd av mer partiklar i luften som orsakas av tyngre elbilar kan uppskattas ge en samhällsekonomisk merkostnad om en miljard kronor per år i Stockholm, ifall användningen av dubbdäck fortsätter på samma nivå, säger Hedi Kriit, doktorand vid Umeå universitet och författare bakom avhandlingen.

I Stockholm beror idag tre procent av sjukfrånvaron på korttidseffekter av luftföroreningar. Det innebär enligt avhandlingen ett inkomstbortfall på omkring 100 miljoner kronor om året.

”Att bygga cykelvägar är något av en vinn-vinn-situation”

Samtidigt konstaterar Hedi Kriit i sin avhandling att utbyggnad av cykelinfrastruktur skulle vara en kostnadseffektiv åtgärd för hälsa, genom minskade utsläpp och ökade akitivetsnivåer. 

– Att bygga cykelvägar är något av en vinn-vinn-situation för såväl klimat och hälsa som för samhällsekonomin. En elektrifiering av bilparken är förmodligen också nödvändig av klimatskäl, men då bör man försöka hålla nere fordonsvikten och se över var dubbdäck ska användas, säger Hedi Kriit.

Sammanlagt bedöms vårdkostnaderna kunna minska med 114 miljoner kronor per år genom att bygga ut cykelvägar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.