Ny avfallswebb ska hjälpa kommuner

Nu finns en ny webbsida med forskning om olika slags avfall. Syftet är att öka kunskapen och hitta lösningar för återanvändning vid byggande.

Ny avfallswebb ska hjälpa kommuner

Webbsidan vänder sig till exempelvis kommuner och byggherrar för att de ska kunna hitta rätt information om materialens inneboende egenskaper och möjligheten att använda dem i framtida byggmiljöer. Det handlar bland annat om hur man kan återanvända uttjänta gummidäck, jord- och schaktmassor, olika slags aska, förorenad jord, stålslagg och industriellt slam.

På den nya sidan, som är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Ecoloop, Svensk Däckåtervinning och Ragnsells, kommer också pågående och tidigare forskning om material att presenteras. Här hittar du webbsidan.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.