Ny avfallslag ett steg närmare

Europaparlamentet har röstat om kommissionens nya förslag till nytt ramdirektiv för avfall med de ändringar som föreslagits av parlamentariker. I sommar ska ministerrådet yttra sig och ett definitivt beslut om ett ramdirektiv kan komma om ett år.

Enligt Avfall Sverige gav omröstningen några oväntade nyheter, även om det mesta blev som väntat. Särskilt oväntat var kanske den nya definitionen på energiåtervinning. Den avser helt enkelt avfallsförbränning där den utvunna energin är större än den som förbrukas i processen.

Men till största delen följde omröstningen Avfall Sveriges förslag. Avfallsdefinitionen behölls, men en avfallshierarki på fem steg ger möjlighet till förändringar beträffande kostnadsnyttoanalyser och livscykelanalyser.

Parlamentet förordar också en separat insamling och materialåtervinning av bioavfall och vill ha nya bindande regler om att minst hälften av kommunernas avfall ska återanvändas eller återvinnas till år 2020. EU-parlamentet vill, enligt omröstningen, ha nätverk för deponering, utvecklade regler för farligt avfall och dessutom nya miljömål för återanvändning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.