Nudie Jeans: Vi har haft möjlighet att stötta våra leverantörer

Covid-19 Pandemin påverkar företagen i Nudie Jeans leverantörskedja. För att underlätta har Nudie bland annat ökat flexibiliteten i sina ordrar, så att leverantörerna fått mer tid på sig. På så sätt minskar risken att de anställda drabbas, enligt hållbarhetsansvariga Sandya Lang.

Nudie Jeans: Vi har haft möjlighet att stötta våra leverantörer
Nudie Jeans stöttar sina bomullsproducenter. Foto: StockAdobe

Klädföretaget Nudie Jeans jobbar långsiktigt med sina leverantörer, som bland annat framställer ekologisk bomull och bomullstyg. Företaget har valt att stötta leverantörerna för att minska risken att de anställda drabbas ekonomiskt, berättar Sandya Lang, hållbarhetsansvarig.

Har ni drabbats av att revisioner ställts in till följd av coronapandemin?

Sandya Lang. Foto: NudieJeans

– Ja, vi har drabbats på så sätt att vi inte har haft några revisioner sedan början på mars.  Det har helt enkelt inte varit möjligt för auditteamen i de olika producentländerna att besöka fabrikerna, som i vissa fall också varit stängda periodvis under covid.

Påverkar detta ert arbete med leverantörskedjorna tycker du, i så fall hur?

– Ja, det har ändrat hur uppföljningen med leverantörerna ser ut lite. Mycket mer fokus på uppföljningen via mail/teams har varit på hur de har hanterat krisen, hur de har implementerat säkerhetsåtgärder i fabriken för sina anställda, om de kan betala ut löner, ändrade leveranstider eetcetera snarare än ”vanlig” audituppföljning.

Bedömer du att Covid-19 medför en ökad risk för brott mot mänskliga rättigheter i er leverantörskedja?

– Ja, det finns en risk såklart – speciellt med mindre insyn utifrån. Jag har ändå uppfattningen att alla våra leverantörer har försökt agera i de anställdas intresse när de hanterat krisen och försökt göra det bästa av situationen.

– Jag tror att i och med att vi har få leverantörer, långa relationer med dem, de flesta är hyfsat ekonomiskt stabila och vi har en bra dialog, så finns det mindre risker. Vi har också haft möjlighet att supporta våra leverantörer som behövt det ekonomiskt med förskott av tyger/order, och flexibla leveranser som minskat riskerna för situationen drabbar de anställda negativt.

Något ytterligare du vill skicka med?

– Kanske att det i vissa fall är för tidigt att utvärdera hur Covid-19 har påverkat då många leverantörsländer (i vårt fall endast Indien) fortfarande är drabbade av regionala nedstängningar på grund av Covid-19.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.