Nu tar de nästa steg mot minusutsläpp

Klimat Stockholm Exergi har nyligen lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få ändringstillstånd att bygga en fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket i Stockholm. Redan 2026 har man lovat kunderna minusutsläpp.

Nu tar de nästa steg mot minusutsläpp

Stockholm Exergi räknar med att deras framtida bio-CCS-anläggning kommer att börja leverera minusutsläpp redan 2026. Och redan har man sålt framtida utsläppsminskningar till företag. Men som Miljö & Utveckling tidigare berättat har företaget än så länge varken bygglov, miljötillstånd eller säkerställd finansiering på plats.

Nu tar Stockholm Exergi dock tagit ytterligare ett steg då man lämnar in en ansökan om ett ändringstillstånd till mark- och miljödomstolen.

– Vi går i fronten för att etablera bio-CCS och mycket arbete för att nå dit är gjort, men flera utmaningar återstår. Bio-CCS är en viktig del av Sveriges klimatmål och det kommer att krävas att vi som enskilt företag jobbar tillsammans med bland annat politiken och myndigheter för att Sverige ska lyckas etablera en ny industri för koldioxidfångning, säger Per Ytterberg, affärsutvecklingschef på Stockholm Exergi och ansvarig för bio-CCS-projektet, i en kommentar.

Fakta

Vad är bio-CCS?

En teknik för att fånga koldioxid kallas bio-CCS, där koldioxid fångas in vid förbränning av biomassa. Eftersom biomassa räknas som klimatneutral kan infångning och lagring av dessa utsläpp redovisningstekniskt leda till ”negativa utsläpp”.

Energibolaget började tidigt att sondera terrängen för att sälja negativa utsläpp till bolag som vill tillgodoräkna sig utsläppsminskningen i sina klimatberäkningar. Detta har tidigare rapporterats av Miljö & Utveckling.

Under 2021–2022 genomfördes samråd och synpunkter därifrån är nu en del av den ansökan som Stockholm Exergi har lämnat in till mark- och miljödomstolen.

– Det är flera års fokuserat arbete som ligger bakom ansökan där vi visar hur vi har tänkt att den fullskaliga anläggningen ska kunna bli en naturlig del av Energihamnen som ligger i anslutning till Värtaverket. Vår förhoppning är att vi om bara några år har ett landmärke i Stockholm för en av Sveriges viktigaste klimatsatsningar, säger Per Ytterberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.