nr-logo

Hållbarhet i praktiken

världsomfattande rapport IPBES
Rapporten visar bland annat att insatser som att klimatanpassa samhället, inte får göras på bekostnad av den biologiska mångfalden. FOTO: Chalmers

Nu släpps världsomfattande rapport om biologisk mångfald

FN:s vetenskapliga expertpanel IPBES släpper den mest omfattande rapporten om biologisk mångfald globalt sedan 2005. Rapporten slår fast att värnandet om den biologiska mångfalden är avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen – och att en miljon arter hotas av utrotning. Miljö & Utveckling har talat med en av forskarna bakom rapporten.

  • Annons 1

Nu släpper FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, en rapport om  läget för den biologiska mångfalden globalt. Enligt rapporten förstörs ekosystem i en aldrig tidigare skådad hastighet. Antalet arter (växter och djur) som hotas av utrotning är enligt expertpanelen nu uppe i ofattbara en miljon.

– Rapporten är en väckarklocka. Vi människor är helt beroende av den biologiska mångfalden som bidrar till ren luft, rent vatten och mat. Vetenskapen har aldrig varit tydligare. Nu behövs handling och politisk vilja, säger Världsnaturfonden WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén i ett pressmeddelande.

IPBES-rapporten är en oberoende och omfattande rapport som  utvärderar biologisk mångfald och ekosystem, och dess betydelse för människor. Den omfattar olika sätt att se på världen, inklusive synpunkter från ursprungsfolk och lokalbefolkningar.

Miljö & Utveckling pratar med Mine Islar, universitetslektor på Lunds universitet, som är en av två svenska forskare som varit huvudförfattare i rapporten.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i rapporten om biologisk mångfald? 

– Rapporten visar tydligt att biologisk mångfald är viktigt för att uppnå de flesta av de globala hållbarhetsmålen, samtidigt som det är relativt bortglömt i policies som syftar till att arbeta med målen. Om vi fortsätter som vi gör i dag, med det nuvarande ekonomiska systemet, kommer takten på förluster av biologisk mångfald att öka. Det kommer slutligen att undergräva möjligheterna att uppnå majoriteten av de globala hållbarhetsmålen. Därför måste vi också göra en avvägning mellan att uppnå de globala hållbarhetsmålen och att bevara biologisk mångfald. Exempelvis får inte insatser som att klimatanpassa samhället göras på bekostnad av den biologiska mångfalden, säger Mine Islar och berättar vidare:

– Det är också den första rapporten av detta slag som på ett systematiskt sätt inkluderar kunskap från ursprungsfolk. Det beror på att globala mönster för biologisk mångfald och kulturell mångfald verkar vara sammankopplade. Områden där ursprungsfolk bor omfattar mer än 20 procent av världens landyta och 80 procent av planetens kända jordbundna biologiska mångfald. Den största kulturella mångfalden finns i världens tropiska skogsområden.

Kommer rapporten leda till några rekommendationer? Om så, vilka riktar sig rekommendationerna till? 

– Vi ger inte rekommendationer, vi förser beslutsfattare med möjligheter att välja mellan olika alternativ. Alternativen är framtagna så att alla kan ta beslut på olika nivåer. Vad gäller regeringar och ekonomiska rådgivare påminner vi om vikten av att separera ekonomisk tillväxt och degraderingen av vår natur. Det finns ett behov att mäta välstånd bortom ekonomiska indikatorer, säger Mine Islar och fortsätter:

– Det finns också ett behov av att sluta med subventioner för jordbruks- och energisektorn som leder till ohållbar produktion. Vi visar att USA och EU-länder implementerat olika biobränslemandat för att minska sin inhemska klimatpåverkan, men det påverkade istället landanvändning och ökade klimatavtrycket på andra ställen.

Ta bort subventioner för att skydda biologisk mångfald 

Rapportens författare förslår att världens regeringar ser över sin politik så att de följer en princip om att skydda biologisk mångfald och naturen. Det kan innebära att ta bort olika subventioner samt att skapa ekonomiska incitament för att uppmuntra beteenden som leder till positiv påverkan på ekosystem på alla samhällsnivåer.

– Allra viktigast är att ingjuta ett etiskt, moraliskt och socialt ansvarstagande hos alla medborgare, säger Mine Islar.

Är denna rapport jämförbar med IPCC:s senaste rapport? 

– Det finns en nära koppling mellan klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, och de påverkar varandra negativt. Båda rapporterna är produkter framtagna av FN:s mellanstatliga processer, så det finns en stor kompatibilitet vad gäller resultaten. Klimatförändringar har en direktpåverkan på förlusten av biologisk mångfald, liksom förändringar av land och vatten, föroreningar, resursutvinning och invasion av olika icke inhemska arter, säger Mine Islar.

Kommer denna rapport användas på COP15 mötet i Peking för biologisk mångfald nästa år? 

– Ja, rapporten har utvärderat framsteg vad gäller nuvarande internationella mål för biologisk mångfald (Aichi Targets). Det kommer att ligga till grund för nästa upplaga av mål, och det kommande ramverket för biologisk mångfald. Eftersom det är den mest omfattande rapporten vad gäller naturens globala status sedan 2005, är den det bästa tillgängliga underlaget för alla beslutsfattare som arbetar med människor och natur, avslutar Mine Islar.

Läs mer: Socialdemokraterna: Stor utmaning att stärka EU:s energilagstiftning

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.