SIS om CCS-standarden: ”Viktigt att täcka hela värdekedjan”

CCS Denna vecka inleds ett nytt projekt i Bryssel med fokus på att utveckla standarder för infångning, lagring och användning av koldioxid.
– Det behövs standarder för en rättvis och effektiv uppskalning av tekniken, säger Bledar Beqiri, projektledare på SIS, till Miljö & Utveckling.

SIS om CCS-standarden: ”Viktigt att täcka hela värdekedjan”
Bledar Beqiri Foto: SIS.

För att uppfylla Parisavtalet och nå 1,5-gradersmålet måste Sverige och världen snabbt minska sina klimatpåverkande utsläpp. Enligt internationella energibyrån, IEA och FN:s klimatpanel, IPCC är metoder för koldioxidinfångning en förutsättning för att lyckas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Detta inkluderar tekniker för att fånga och lagra koldioxid i marken (CCS och Bio-CCS/BECCS), samt användning av infångade kolatomer som råmaterial i tillverkningsindustrin (CCU).

Nu startas ett nytt europeiskt standardiseringsarbete med ett flertal svenska experter och företag på plats i Bryssel.

– I Sverige har vi inte varit engagerade i standardiseringen av det här området tidigare. Det har funnits en global ISO-standard för CCS i tio år. Men nu har den europeiska motsvarigheten till ISO, CEN, startat en teknisk kommitté för både CCS och CCU, säger Bledar Beqiri, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS, till Miljö & Utveckling.

Han förklarar att mötet i Bryssel samlar experter från Europa för att diskutera standarder som kan stödja en konkurrenskraftig industri och främja innovation samt investeringar i CCS- och CCU-projekt.

Vidare säger Bledar Beqiri att målet är att skapa standarder för hela värdekedjan där det behövs standardisering, inklusive transporten av koldioxid och den permanenta geologiska lagringen.

– Syftet med standarderna är att säkerställa att alla processer utförs korrekt, både ur ett affärsmässigt och ett hälso- och miljöperspektiv. Med hjälp av standarder kan vi dela både kunskap och optimera de investeringar som görs på området. Det kan få CCS att utvecklas och skalas upp i snabbare takt, säger Bledar Beqiri.

Han säger också att gemensamma standarder kan vara viktiga för att skapa en pålitlig marknad och bygga förtroende för CCS-lösningar.

– Jag tycker att det är viktigt att samla branschen, inklusive hela värdekedjan som hanterar dessa frågor, samt andra myndigheter och intressenter, avslutar Bledar Beqiri.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.