Nu ska transporterna bli klimatneutrala

Allt fler stora företag sluter upp kring samarbetet Klimatneutrala transporter på väg. Tillsammans ska de jobba för att minska utsläppen från vägburen godstrafik.

Projektet Klimatneutrala godstransporter på väg startade i slutet av 2006 av Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar, Vägverket och Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Nu ansluter sig en rad nya företag och organisationer till samarbetet.

De nya medlemmarna är Green Cargo, Posten Logistik, RagnSells, Renova, SCA, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag och Volvo Logistics. En rad andra namnkunniga aktörer diskuterar eller förbereder medlemskap.

– Det är oerhört glädjande att fler nu kommer med i samarbetet, säger Lars Mårtensson, ordförande i Klimatneutrala godstransporter på väg och miljöchef på Volvo Lastvagnar. Vårt mål är att halvera den vägburna godstrafikens klimatpåverkan fram till 2020. Ju fler vi blir desto större och snabbare positiva effekter kan vi uppnå.

Här är några konkreta projekt som företagen jobbar med:

• Preem och Chalmers Energicentrum utreder olika möjligheter att tillverka vanlig Miljöklass 1 diesel från biomassa istället för råolja. Målet är att minst 10 procent av råoljan i svensk diesel ska vara utbytt mot biomassa 2011.

• SCA och Stora Enso har tillsammans med Schenker och Vägverket startat projekt för att minska klimatpåverkan från sina transporter genom att använda större och färre fordonskombinationer.

• I samarbete med Volvo Logistics ska Volvo Lastvagnar kraftigt minska de klimatpåverkande utsläppen från transporterna till och från företagets fabriker.

• Göteborgs miljövetenskapliga centrum ska utarbeta indikatorer som gör det möjligt att vetenskapligt mäta och följa upp arbetet för klimatneutrala godstransporter.

• Preem lanserar två nya dieselkvalitéer som har en låginblandning på 15 procent respektive 30 procent RME. Dieseln är framtagen för miljömedvetna bulkkunder som vill minska sina koldioxidutsläpp.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.