Nu ska offentlig sektor bli energieffektivare

Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag att hjälpa offentlig sektor att leda omställningen till ett energieffektivare samhälle. Bland annat blir upphandling en viktig del.

Nu ska offentlig sektor bli energieffektivare

Uppdraget kommer från Energimyndigheten som har som uppgift att främja och samordna åtgärder för energieffektivisering inom offentlig sektor. Detta har beslutats i EUs energitjänstedirektiv och har införlivats i svenska lagstiftning.

För myndigheterna blir detta obligatoriskt medan kommuner och landsting kan ansöka om pengar hos Energimyndigheten för att arbeta med åtgärderna.

– Eftersom Miljöstyrningsrådet redan arbetar med stöd till organisationer i form av riktlinjer för att ställa energi- och miljökrav i upphandlingar, blir de en naturlig samarbetspart i detta arbete, säger Dag Lundblad, projektledare på Energimyndigheten.

Miljöstyrningsrådet kommer också att genomföra livskostnadsanalyser och utökade informations- och utbildningsinsatser via exempelvis hemsidan och en helpdesk-funktion.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Energimyndigheten och Naturvårdsverket och projektet pågår under tre år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.