Nu ska el från tidvattenströmmar bli verklighet

Det svenska företaget Minesto har utvecklat ett havsbaserat tidvattenkraftverk som utvinner el ur långsamma vattenströmmar på väldiga djup. Nu har projektet fått stöd av Energimyndigheten.

Nu ska el från tidvattenströmmar bli verklighet

Myndigheten har beviljat Minesto 4,9 miljoner kronor för att genomföra ett projekt där en prototyp ska utvecklas, tillverkas och testas i laboratoriemiljö i Göteborg och sedan havstester i Strangford Lough, Nordirland. Energimyndigheten anser att tekniken kan bli framtidens källa till el men den kan inte användas i Sverige.

– Däremot ser vi att tekniken kan ge svenskt näringsliv förutsättningar för export. Att utvinna el ur djupa och långsamt strömmande vattenflöden är ett område där det globalt kan finnas en framtida stor tekniskt och ekonomiskt utvinningsbar förnybar energipotential, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef för Energimyndighetens teknikavdelning.

Mindre och billigare

Minesto har tidigare testat sin produkt, kallad Deep Green, i Vättern och i en bassäng i Holland. Deep green är mindre kraftverk, både till vikt och storlek och de placeras på djup mellan 60 till 120 meter nere i havet. Och tekniken skiljer sig mot andra tidvattenkraftverk.

– Vi tittar på långsamt strömmande vatten, medan andra tittar på snabbt strömmande. Vi har hittat en metod som som gör att vi kan accelerera vattenhastigheten vid turbinen. Det bidrar till att vi kan bygga mindre och därmed billigare tidvattenkraftverk, sade Anders Jansson, vd på Minesto, till Miljö & Utveckling för några år sedan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.