Så kan företag klara klimatmålen – även med sänkt reduktionsplikt

Transport Sänkningen av reduktionsplikten gör det svårare för många företag att nå sina klimatmål. Men nu kommer en ny tjänst som ska hjälpa företag att kringgå problemet.
✔ Så fungerar tjänsten
✔ Här är utmaningarna
✔ ”Stor potential”

Så kan företag klara klimatmålen – även med sänkt reduktionsplikt
Maria Gungner, Energifabriken. Foto: Pressbild/Adobe Stock.

Vid årsskiftet sänks kraven på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, eller reduktionsplikten, till EU:s miniminivå. Syftet från regeringens sida är att minska drivmedelspriserna, men konsekvensen blir att utsläppen från transportsektorn väntas stiga kraftigt. Enligt beräkningar kommer utsläppen att öka med 4 miljoner koldioxidekvivalenter 2024 jämfört med 2023.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För företag som är beroende av transporter i sin verksamhet, och samtidigt arbetar för att minska sitt klimatavtryck, blir det ett hårt slag. Därför gäller det att tänka till kring alternativa metoder för att möta den utsläppsökning som sänkningen av reduktionsplikten innebär.

Nytt verktyg för att möta utsläppsökningen

En möjlig lösning är genom den nya tjänsten CarbonLoop, som har utvecklats av biodrivmedelsföretaget Energifabriken. Konkret går tjänsten ut på att en part, exempelvis ett företag, betalar ett åkeri för att köra på biodrivmedel. Företaget kan därmed redovisa lägre utsläpp, medan åkeriet redovisar utsläppen som fossilt.

Fakta

Så här fungerar CarbonLoop

  1. Ett externt åkeri ersätter fossil diesel med ett förnybart alternativ, HVO100, RME eller el.
  2. Åkeriet behåller inte klimatnyttan, den separeras från drivmedlet i enlighet med regelverk som GHG-protocol och Science Based Targets initiative.
  3. Ett företag som vill minska klimatpåverkan från transporter köper klimatnyttan och får då ett personligt, tredjepartsgranskat certifikat, vilket säkerställer att inte samma volym sålts flera gånger.
  4. Energifabriken rapporterar utanför reduktionsplikten. Det innebär att den volym förnybart drivmedel som säljs inte rapporterats för att uppfylla en nationell kvot, dvs klimatnyttan är helt additionell.
  5. Mer förnybart har tillförts den svenska energimixen och vi har ökat takten till ett förnybart samhälle.

Källa: Energifabriken

Maria Gungner, produktansvarig och affärsutvecklare vid Energifabriken, säger att de började utveckla modellen i samband med att de såg ett stort behov från kunder som ville, men inte lyckades med, att reducera sina transportutsläpp inom Scoope 3.

– Det kan handla om att man delar transporter med andra företag, vilket kan göra det svårt att få med en högre kostnad för förnybart eftersom alla inte delar samma mål. Det kan också handla om geografiska förutsättningar, då det inte är möjligt att tanka förnybart på alla platser. Så i de fall där man inte klarar av att ersätta fossilt med förnybart direkt i fordonen, vilket vi vill att man ska göra i första hand, så gör den här tjänsten det möjligt att driva på omställningstakten genom att betala någon för att utföra det uppdraget, säger hon.

”Det är ett stort dilemma för många företag”

Metodiken har tredjepartskontrollerats av miljökonsultbolaget 2050 för att säkerställa att det linjerar med regelverk som GHG-protokoll och Science Based Targets initiative. Även Axel Lindfors, biträdande universitetslektor på avdelningen för Industriell miljöteknik har granskat att metoden är sund utifrån ett systemperspektiv.

Maria Gungner säger att de började utveckla tjänsten redan innan regeringens besked om att sänka reduktionsplikten. Men hon menar att sänkningen av reduktionsplikten underbygger behovet av modellen.

– Det är ett stort dilemma för många företag som nu kommer få ökade utsläpp under nästa år, på ganska kort tid dessutom. Många har kanske inte hunnit ställa om sina strategier för hur de ska hantera det, säger Maria Gungner.

Kan tjänsten väga upp för den utsläppsökning som reduktionsplikten innebär?

– Absolut. I och med sänkningen av reduktionsplikten så ökar Sveriges koldioxidutsläpp. Men genom den här modellen får näringslivet ett verktyg att själva reducera sina utsläpp. Antingen genom att ligga på samma nivåer som reduktionsplikten tidigare legat på, eller höja ambitionen ytterligare och uppnå en 100 procentig ambition om förnybart.

Fakta

Fakta om reduktionsplikten

  • Reduktionsplikten infördes 2018 och ställer krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.
  • Sveriges regering har beslutat att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå.
  • Vid årsskiftet sänks reduktionsplikten för standarddiesel från en inblandning av biodrivmedelskomponenter med en reduktion på 30,5 procent till en reduktionsnivå på 6 procent. För bensin sänks reduktionsplikten från 7,8 procent till 6 procent.

En utmaning är enligt Maria Gungner att många inte vill fokusera sina insatser på att ”betala någon annan för att göra jobbet”. Som svar på det argumentet säger hon att tjänsten ska ses som ett komplement om ingenting annat fungerar. En annan utmaning som Maria Gungner lyfter är att tjänsten ofta förväxlas med klimatkompensation, som många är skeptiska till.

– Många drar paralleller till klimatkompensation, och det finns vissa likheter. Men skillnaden är att du genom vår tjänst reducerar utsläpp som sker inom samma sektor. Klimatkompensation handlar ofta om utsläppsminskningar i en helt annan del av världen i en helt annan sektor. Internationellt kallas klimatkompensation offset, och det som vi erbjuder kallas insett.

Stort intresse för verktyget

Hittills har totalt 5 åkerier anslutit sig till initiativet, och 5 affärer har slutits. Men Maria Gungner säger att fler affärer är på gång och att intresset är stort från både svenskt och internationellt håll.

– Vi har valt att inte kommunicera det brett då det har varit ett utvecklingsår. Men vi upplever att det är ett väldigt stort intresse. Inom de flesta sektorerna som har transporter i sina verksamheter är utmaningarna liknande, att man vill komma framåt men inte lyckas. Sedan är många positiva till att man kan se en lokal effekt, genom att man exempelvis kan välja ut var åkeriet ska röra sig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.