Nu sänks miljösanktionsavgifterna

Miljösanktionsavgifterna för producentansvaret kring elektriska och elektroniska produkter har kritiserats för att vara höga och slå hårt, särskilt mot små företag (för bakgrundsinfo läs i M&U2-2008 sid 42). Men nu vill regeringen sänka miljösanktionsavgiften för elektriska och elektroniska produkter.

– Nu förtydligar vi skyldigheten att anmäla försäljning och gör samtidigt miljösanktionsavgiften enhetlig och betydligt lägre. Sanktionerna blir mer rimliga och proportionerliga i förhållande till överträdelserna, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren.

10 000 kronor

I regeringens förslag blir miljösanktionsavgiften för företagare som inte lämnar uppgifter om genomförd försäljning 10 000 kronor. Samma avgift gäller för den som inte lämnar uppgifter om insamling och hanteringen av insamlat el-avfall. Tidigare kunde detta bli betydligt mer kostsamt.

För ett fungerande producentansvar måste Naturvårdsverket dock få kännedom om vilka producenter som agerar på den svenska elektronikmarknaden, men miljösanktionsavgifter är inte en lämplig sanktion för överträdelse av anmälan, menar regeringen. Därför föreslår de istället att skyldigheten att anmäla sig för registrering hos Naturvårdsverket istället ska vara straffsanktionerad. Den som inte anmäler sig till Naturvårdsverkets register innan försäljning av elektriska och elektroniska produkter kommer därmed att kunna dömas till ett bötesstraff.

Förslaget skickas nu på remiss till berörda myndigheter, företag och branschorganisationer.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Den nya straffbestämmelsen föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2009.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.