Nu krävs besked om miljöbilarna

Oavsett vilka partier som ingår i Sveriges nästa regering behövs en tydligare miljöbilspolitik. Alla partier står bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, men om det målet ska nås krävs ett högre tempo i omställningen, skriver Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Nu krävs besked om miljöbilarna
Mattias Bardå

Strax innan valet tog pengarna till den så kallade supermiljöbilspremien slut. Den innebar ett stöd till bilar med mycket låga utsläpp, i praktiken elbilar, och har haft en viss betydelse för att få upp intresset för dessa fordon i Sverige. Att pengarna tog slut strax innan valet kan ses som en symbolik över att miljöbilspolitiken inte räcker ända fram till målet. Under valrörelsen gjordes snabbt ett utspel om att fylla på med mer pengar så att premien kan fortsätta något år till. Men tyvärr skulle det bara avhjälpa en av bristerna i miljöbilspolitiken.

Idag saknas långsiktiga besked både när det gäller miljöbilar och förnybara drivmedel. Reglerna för miljövänliga förmånsbilar är på väg att upphöra och den som skriver under ett nytt kontrakt på en förmånsbil får inga besked om framtiden. Inget av förslagen från den stora utredningen om fossiloberoende fordonsflotta är genomfört, trots att regeringskansliet arbetat flera år med frågorna. Skattereglerna är också osäkra för biodrivmedel, vilket hindrar investeringar i ökad produktion av biodrivmedel i Sverige. Det saknas alltså en samlad och långsiktig politik för både bilar och bränslen som gör att vi kan nå 2030-målet. Det återstår bara 15 år för att uppnå det målet, men det första halvåret 2014 var endast 3,7 procent av nybilsförsäljningen sådana bilar som drivs med förnybar energi – gasbilar, E85-bilar, elbilar och laddhybrider. Tempot måste höjas.

I Sverige har politiken hittills varit kopplad till köpet av nya bilar. Tanken har varit att få ut mer nya miljöbilar på marknaden. Men idag ser vi tendenser att miljöbilar som sålts nya i Sverige exporteras när den första ägaren säljer fordonet. Det är ett resultat av att miljöbilspolitiken inte varit kopplat till den långsiktiga användningen av bilen utan enbart till bilköpet. Begagnatköparen saknar statlig uppmuntran att välja den bästa tekniken och från kommunalt håll avvecklas successivt parkeringsförmåner för miljöbilar som skulle gynna alla användare av miljöbilar – nya som begagnade fordon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.