Nu kommer nya standarder för cirkulär ekonomi – det här är vad vi vet

Certifiering I dagarna stod det klart att det blir Sverige som kommer att leda den europeiska kommittén som ska ta fram standarder inom området cirkulär ekonomi. Samtidigt finns redan nu utkast till tre olika globala ISO-standarder för cirkulär ekonomi som publiceras inom kort.

Nu kommer nya standarder för cirkulär ekonomi – det här är vad vi vet
Laura Linnala på SIS. Foto: Peter Knutson

Svenska institutet för standarder, SIS, fick i dagarna i uppdrag från medlemsländerna i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN att samla europeisk expertis inom cirkulär ekonomi för att ta fram standarder för cirkulär ekonomi. Bland annat ska man försöka komma fram till en gemensam vägledning som alla länderna kan godkänna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Arbetet ska starta under hösten och det första som ska göras är att identifiera vilka områden som är i störst behov av nya standarder. Ordförande i den nya kommittén blir Raul Carlsson, senior forskare på forskningsinstitutet Rise, projektledare är SIS Laura Linnala.

– Vi ska arbeta med europeisk standardisering av cirkulär ekonomi, något hittills bara gjorts på internationell nivå. Vi tycker att europeiska standarder behöver komma på plats nu och en standardiseringskommitté kan dels ta fram de standarder som europeisk industri anser sig kunna behöva. Den kan också vara i dialog med EU-kommissionen där det ju kommer väldigt mycket nytt inom ramen för Circular Economy Action Plan, säger Laura Linnala till Miljö & Utveckling.

Cirkulär upphandling ett av förslagen

Bland de områden som skulle kunna vara aktuella för nya standarder har redan föreslagits cirkulär upphandling, informationsdelning inför digitala produktpass, cirkulära affärsmodeller och generella standarder för alla produkter.

– Vi börjar med att titta på var vi ska börja, men på sikt kommer vi att arbeta med en hel rad olika områden. Redan nu kan de andra länderna ta ställning till de områden som lagts fram.

Det finns redan tre olika globala standarder cirkulär ekonomi som kommer att publiceras i början av nästa år – en standard för hur cirkulär ekonomi ska definieras, en för övergång till cirkulära affärsmodeller och en för hur cirkulär ekonomi ska kunna mätas.

– De globala standarderna är inge kravstandarder och egentligen inte direkt knutna till vårt arbete med nya europeiska standarder. Vi kommer dock att titta på de globala standarderna för att se om vi ska implementera dem som europeiska standarder också. Om vi gör det så innebär det att alla länder måste implementera dem som nationella standarder. Det betyder att inget land får ha någon egen standard inom området eller någon nationell lag som strider mot standarden.

När en eller flera europeiska standarder för cirkulär ekonomi kan vara på plats är enligt Laura Linnala svårt att avgöra redan nu. Men hon säger att vanligtvis brukar ta cirka tre år för att utveckla en standard från idé till publicering.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.