Nu kartläggs drivkrafter bakom havsförstöring

För att havet ska räddas behöver beslutsfattarna veta vad som driver människor till att förstöra svenska vatten. Nu lanserar Havs- och vattenmyndigheten den sociala analysen.

Nu kartläggs drivkrafter bakom havsförstöring

Nyligen släppte myndigheten Hav en studie för att utveckla och testa en metod för social analys av havsmiljöproblem i Sverige. Bakgrunden är Havsmiljöförordningen där den här typen av analys tas upp. Enligt Hav har en social analys av den här typen aldrig tidigare gjorts i Sverige. Och i övriga delar av världen görs sådana analyser på olika sätt.

Den svenska modellen handlar dels om att kartlägga vilka intressenter som påverkas av havens miljöförstöring samt vilka intressen, strukturer och andra faktorer som driver den negativa utvecklingen av havens miljötillstånd.

Hav har gjort analysen utifrån tre fallstudier: fosfortillförsel, selektivt torskfiske och tillförsel av kvicksilver.

Målet är att det ska bli lättare att se vilka åtgärder som verkligen kan ge effekt på havens miljötillstånd.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.