Nu har Nord Stream invigts

Igår inleddes driften av den gasledning som ska transportera naturgas från Ryssland in i Europa via Östersjön. I slutet av 2012 kommer den omdiskuterade ledningen vara i full drift.

Den svenska regeringen gav för drygt två år sedan tillstånd till Nord Stream att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas. Gasledningarna ligger på internationellt vatten inom svensk ekonomisk zon i Östersjön. Eftersom det är just internationellt vatten har man haft litet handlingsutrymme. Dock sade regeringen då att de ställt höga krav på att bolaget ska klargöra vilka konsekvenser projektet kan medföra, då man måste säkerställa Östersjöns miljö.

– Nu finns flera villkor och åtaganden från bolaget för att säkra bland annat Östersjöns miljö, fisket och sjöfarten. Påverkan på miljön i Östersjön är enligt de nationella myndigheterna ytterst begränsad och detta under en kort tid i samband med anläggningsarbetet, sade miljöminister Andreas Carlgren efter att tillståndet getts.

Tillbakadragen stämning

Igår hölls den formella invigningen av den första av Nord Streams två 1 224 kilometer långa rörledningar genom Östersjön. I slutet av 2012 kommer ledningsnätet transportera 55 miljarder kubikmeter rysk gas till EU, under minst 50 år. Och ledningen hyllas då den ryska naturgasen ses som räddningen för EU:s energisäkerhet.

Men det är inte alla som sett på gasledningen med blida ögon. Den tyska Världsnaturfonden WWF och Bund samt den tyska delen av Jordens Vänner lade en stämning mot företaget som sedan drogs tillbaka då Nord Stream gick med på att kompensera för sin påverkan på tyskt vatten genom en miljöstiftelse.

Enligt företaget har de sedan april 2010 investerat 100 miljoner euro för en heltäckande undersökning av Östersjön. Och ytterligare 40 miljoner euro ska investeras i en miljöövervakning längs sträckan för att se att ingen negativ miljöpåverkan förekommer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.