nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Nu gäller nytt direktiv om e-avfall

I veckan började EU:s nya direktiv om elektroniskt avfall att gälla. Bland annat ska det underlätta för medlemsländer att bekämpa illegal export. Om 18 månader ska ändringarna vara införlivade i svensk lag.

  • Annons 1

Illegal export av elektroniskt avfall, så kallat e-avfall, är ett stort problem i EU. Trasiga tv-apparater och mobiltelefoner skeppas till Afrika och Asien, trots förbud, och innebär en stor hälsofara för de som arbetar med att hantera avfallet.

Det nya direktivet om e-avfall är en uppdatering av det gamla WEEE-direktivet från 2003. Det kom in i svensk lagstiftning 2005 och innebär bland annat ett producentansvar för att omhänderta uttjänt elektronik.

Höjda mål

En förändring är att exportörer av e-avfall blir skyldiga att undersöka om utrustning fungerar eller inte. Det senare kravet förväntas förbättra möjligheten att bekämpa olaglig export. Exportörerna ska även rapportera transporter som kan vara olagliga.

En annan förändring är att direktivets tillämpning från och med 2018 gäller all elektrisk och elektronisk utrustning. Dessutom ska den administrativa bördan, enligt EU-kommissionen, minskas genom att nationella registrerings- och rapporteringskrav harmoniseras. Därtill sätts höjda etappmål för insamling av e-avfall. Från och med 2016 ska medlemsländer samla in 45 procent av all såld elektronisk utrustning. Från 2019 ska 65 procent samlas in.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.