Nu gäller nytt direktiv om e-avfall

I veckan började EU:s nya direktiv om elektroniskt avfall att gälla. Bland annat ska det underlätta för medlemsländer att bekämpa illegal export. Om 18 månader ska ändringarna vara införlivade i svensk lag.

Illegal export av elektroniskt avfall, så kallat e-avfall, är ett stort problem i EU. Trasiga tv-apparater och mobiltelefoner skeppas till Afrika och Asien, trots förbud, och innebär en stor hälsofara för de som arbetar med att hantera avfallet.

Det nya direktivet om e-avfall är en uppdatering av det gamla WEEE-direktivet från 2003. Det kom in i svensk lagstiftning 2005 och innebär bland annat ett producentansvar för att omhänderta uttjänt elektronik.

Höjda mål

En förändring är att exportörer av e-avfall blir skyldiga att undersöka om utrustning fungerar eller inte. Det senare kravet förväntas förbättra möjligheten att bekämpa olaglig export. Exportörerna ska även rapportera transporter som kan vara olagliga.

En annan förändring är att direktivets tillämpning från och med 2018 gäller all elektrisk och elektronisk utrustning. Dessutom ska den administrativa bördan, enligt EU-kommissionen, minskas genom att nationella registrerings- och rapporteringskrav harmoniseras. Därtill sätts höjda etappmål för insamling av e-avfall. Från och med 2016 ska medlemsländer samla in 45 procent av all såld elektronisk utrustning. Från 2019 ska 65 procent samlas in.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.