Nu gäller lagen om ursprungsgarantier

Från och med 1 december gäller en ny lag om ursprungsgarantier av el. Den ska borga för att det inte säljs mer el av en viss typ än vad som verkligen produceras.

Nu gäller lagen om ursprungsgarantier

Garantierna delas ut till producenter av förnybar el som ett bevis på att en viss mängd förnybar el har producerats i anläggningen under en bestämd tid. Det är frivilligt för producenter att ansöka om garantier och även de som producerar kärnkraftsbaserad och fossil el kan få dem. Sedan köps de av elleverantörerna för att visa slutkonsumenten var elen kommer ifrån, särskilt de som köper så kallad grön el. Målet är att det inte ska säljas mer el av en viss typ än vad som verkligen tillverkas.

Garantier annuleras

Tidigare har de producerande anläggningarna kunnat skriva ut hur många kopior som helst av en garanti, men nytt från och med den 1 december då lagen börjar gälla är att garantierna annuleras efter användning. Den nya lagen innebär också att anläggningar som tidigare fått ursprungsgarantier måste ansöka och komplettera vissa uppgifter för att få sina garantier. Från och med 1 december är Energimyndigheten tillsynsmyndighet för ursprungsgarantierna och ska se till att lagen efterlevs. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen om ursprungsgarantier för förnybar el och högeffektiv kraftvärme.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.