Nu förstärks kemikalietillsynen

Kemikalietillsynen ska både bli enklare och tydligare. Dubbelt tillsynsansvar tas bort. Det är ett förslag från regeringen som nu överlämnats till riksdagen.

– Många av de kemikalier som sprids i samhället finns i varor. För att uppnå en giftfri miljö behöver tillsynen över farliga ämnen i varor öka och bedrivas mer strategiskt, både vad gäller sådana varor som tillverkas i Sverige men även sådana som förs in till Sverige. Det är det regeringen nu genomför, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för tillsynen av kemikalier i varor, syftet är att identifiera vilka varugrupper som bör prioriteras och för att göra tillsynen mer effektiv och strategisk.

Sänkta avgifter

Andreas Carlgren anser att dagens situation både är en onödig belastning för företag och ger en ineffektiv tillsyn då flera myndigheter kan utöva tillsyn över en verksamhet och kontrollera samma regler.

Propositionen bygger på Reach-utredningens förslag till en ny organisation och finansiering av kemikalietillsynen. För de flesta företag kommer ändringen betyda sänkta avgifter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.