Nu förbereder sig Svenska kyrkan mot extremväder

Klimatanpassning För att anpassa kyrkor och kulturbyggnader mot ett varmare och blötare klimat utbildar nu Svenska kyrkan sin personal i klimatanpassning.

Nu förbereder sig Svenska kyrkan mot extremväder
Järvsö Kyrka. Foto: Adobe Stock.

Som en av Sveriges största fastighetsägare ställs Svenska kyrkan inför stora utmaningar när det kommer till att anpassa sina fastigheter mot ett förändrat klimat. Det handlar bland annat om fler och mer intensiva skyfall, översvämningar, ökad luftfuktighet och frostsprängningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Under 2021 tog planerna fart inom Svenska kyrkan för att stärka arbetet med klimatanpassning. I det arbetet har nu en ny utbildning i klimatanpassning tagits fram. Utbildningen riktar sig framför allt mot Svenska kyrkans församlingar och pastorat, som har det största ansvaret att förvalta kyrkans fastigheter.

– För att nå ut till samtliga drygt 1 300 församlingar landet runt valde vi att satsa på en digital utbildning, en så kallad e-learning.  Vi vill främst öka förståelsen för klimatanpassning och kunskapen om hur man kan arbeta, säger Natalia Svensson, klimat- och miljösamordnare i Visby stift i en kommentar till SMHI.

Tanken med utbildningen är att kyrkans personal ska upparbeta klimatriskanalyser som kartlägger vilka risker en specifik fastighet står inför. Detta är något som varierar beroende på geografiskt läge och byggnadernas utformning.

Innehåller faktamaterial om klimatrelaterade risker

Utbildningen innehåller faktamaterial om hur kyrkans byggnader och verksamhet påverkas av klimatrelaterade risker. Utöver översvämningar och luftfuktighet handlar det om risk för erosion, ras och skred, torka, vegetationsperiod och värmebölja.

– Det finns också ett avsnitt som handlar om att arbetet med klimatanpassning ska göras inom ramen för all ordinarie förvaltning. Exempelvis ska handlingsplaner för klimatanpassningen integreras i befintliga arbetsdokument, säger Natalia Svensson i en kommentar.

Utbildningen går att komma åt av alla medarbetare och förtroendevalda via Svenska kyrkans intranät. Projektet är finansierat av Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”, som ska göra Svenska kyrkan klimatneutralt till år 2030.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.